SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13200-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13200-1


Označenie: STN EN 13200-1 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia pre divákov. Časť 1: Kritériá na priestorové usporiadanie hľadiska. Špecifikácie
Anglický názov: Spectator facilities. Part 1: Layout criteria for spectator viewing area. Specification
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2006
Dátum zrušenia: 1. 2. 2013
Jazyk: SK
ICS: 91.040.10, 97.200.10, 97.220.10
Triediaci znak: 73 5230
Úroveň zapracovania: idt EN 13200-1:2003
Vestník: 10/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13200-1:2013-02 (73 5230)
Nahradené normy: STN EN 13200-1:2004-07 (73 5230)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje návrhové požiadavky na priestory pre divákov v stálych alebo provizórnych zariadeniach, ako sú štadióny, športové haly a iné budovy a na voľnom priestranstve tak, aby bola zabezpečená ich funkčnosť.Obsah normy STN EN 13200-1
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Značky 7
5 Hľadisko 8
5.1 Všeobecné požiadavky 8
5.2 Požiadavky na miesta na státie 8
5.3 Požiadavky na miesta na sedenie 9
5.4 Miesta pre divákov na invalidnom vozíku 11
6 Technické vybavenie 11
6.1 Osvetlenie 11
6.2 Komunikačný systém a značky 11
7 Stanovenie navrhovanej kapacity 12
7.1 Miesta na státie 12
7.2 Miesta na sedenie 12
8 Priepustnosť východov z hľadísk 12
9 Zaťaženie a iné dynamické namáhania 12
10 Línia viditeľnosti a najväčšia pozorovacia vzdialenosť 13
10.1 Línia viditeľnosti 13
Príloha A (informatívna) – Príklad hľadiska 15
Príloha B (informatívna) – Najväčšia pozorovacia vzdialenosť 17
Príloha C (informatívna) – Klasifikácia športovísk a kritériá na stanovenie skupín
športových podujatí 18
Príloha D (informatívna) – Zastrešenie tribún 20
Príloha E (informatívna) – Priepustnosť východov z hľadísk 21
Literatúra 22