SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13200-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13200-3


Označenie: STN EN 13200-3 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia pre divákov. Časť 3: Deliace prvky. Požiadavky
Anglický názov: Spectator facilities. Part 3: Separating elements. Requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2006
Dátum zrušenia: 1. 3. 2019
Jazyk: SK
ICS: 91.040.10, 97.200.10, 97.220.10
Triediaci znak: 73 5230
Úroveň zapracovania: idt EN 13200-3:2005
Vestník: 10/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13200-3:2019-03 (73 5230)
Nahradené normy: STN EN 13200-3:2006-06 (73 5230)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje návrhové požiadavky na priestorové usporiadanie a charakteristiky výrobku pre deliace prvky v rámci priestoru v stálych alebo dočasných miestach podujatí pre divákov vrátane športových štadiónov, športových hál, ako aj pre zariadenia situované v budovách a na voľnom priestranstve na zabezpečenie ich funkčnosti.Obsah normy STN EN 13200-3
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Všeobecné požiadavky 7
4.1 Predbežné úvahy 7
4.2 Konštrukcia a zaťaženie zábrany 7
4.3 Návrhové postupy 8
4.4 Výška zábran 8
4.5 Priehyb 8
4.6 Upevnenie 8
4.7 Podrobnosti týkajúce sa bezpečnosti 9
4.8 Podopretie cez susediacu konštrukciu 9
4.9 Údržba 9
4.10 Úvahy o zábranách a línii viditeľnosti 9
5 Špecifické požiadavky 9
5.1 Všeobecne 9
5.2 Vonkajšie obvodové zábrany 9
5.3 Zábrany pri priestore na účinkovanie 9
5.4 Oddeľujúce prvky 10
5.5 Protinárazové zábrany 11
5.5.1 Hlavné kritériá pri návrhu 11
5.5.2 Zábrany – činitele ovplyvňujúce vodorovné užitočné zaťaženie 11
5.6 Zábrany pred miestami na sedenie a za nimi 12
5.7 Zábrany na galérii 12
5.8 Prístup a turnikety 13
5.8.1 Všeobecne 13
5.8.2 Nutnosť počítania 13
5.8.3 Zaťaženia 13
5.9 Východové dvere a brány 13
5.9.1 Zaťaženia 13
5.10 Dočasné zábrany 13
5.11 Zábrany pred pódiom 13
Príloha A (normatívna) – Tabuľky a obrázky 14
A.1 Všeobecné poznámky k tabuľkám A.1, A.2 a A.3 15
A.2 Poznámky k tabuľke A.1 15
A.3 Poznámky k tabuľke A.2 15
A.4 Poznámky k tabuľke A.3 16
Literatúra 18