SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > TNI CEN/TR 13200-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

TNI CEN/TR 13200-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: TNI CEN/TR 13200-2
Slovenský názov: Zariadenia pre divákov. Časť 2: Kritériá na usporiadanie priestorov pre služby. Charakteristiky a národné špecifiká
Anglický názov: Spectator facilities. Layout criteria of service area. Part 2: Characteristics and national situations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 97.200.10, 97.220.10
Triediaci znak: 73 5230
Úroveň zapracovania: idt CEN/TR 13200-2:2005
Vestník: 10/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto technická správa uvádza charakteristiky všeobecne požadovateľné pre priestory služieb. Táto technická správa uvádza aj dotazník, v ktorom členovia CEN uvádzajú svoj príspevok a informácie o národných špecifikách.Obsah normy TNI CEN/TR 13200-2
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Termíny a definície 5
3 Vzájomný vzťah medzi exteriérovým priestorom a priestormi pre služby 5
3.1 Výber staveniska na zariadenia pre divákov 5
3.2 Infraštruktúra 5
4 Organizácia priestorov pre služby (pozri A.10) 6
4.1 Zariadenia pre účastníkov priestoru na účinkovanie 6
4.2 Priestory pre médiá 6
4.3 Priestory pre organizovanie a inscenovanie podujatí 6
4.4 Priestory pre usporiadateľov a bezpečnostnú službu 6
4.5 Priestory pre správu, údržbu a funkčnosť 6
4.6 Priestory pre divákov 6
5 Charakteristiky 7
5.1 Exteriérová obvodová zábrana s turniketmi a východovými bránami 7
5.2 Uličky 7
5.3 Hygienické zariadenia 7
5.4 Prvá pomoc 8
5.5 Stánky s občerstvením a suvenírmi 8
5.6 Priestor pre VIP 8
5.7 Predaj vstupeniek 8
Príloha A (informatívna) – Charakteristiky a národné špecifiká umiestňovania priestorov pre služby aplikovateľné v niektorých európskych
krajinách 9
Literatúra 19