SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1504-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1504-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1504-3
Slovenský názov: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 3: Opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie
Anglický názov: Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity. Part 3: Structural and non-structural repair
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.040.91, 91.080.40
Triediaci znak: 73 2101
Úroveň zapracovania: idt EN 1504-3:2005
Vestník: 10/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 11/06, 8/07, 4/09, 6/12, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1504-3:2006-05 (73 2101)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument stanovuje požiadavky na identifikáciu, vlastnosti (vrátane trvanlivosti) a na bezpečnosť výrobkov a systémov na opravu betónových konštrukcií, a to opravy s nosnou funkciou a bez nosnej funkcie.Obsah normy STN EN 1504-3
Predhovor 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 10
4 Sledované vlastnosti na zamýšľané použitie 11
5 Požiadavky 12
5.1 Požiadavky na identifikáciu 12
5.2 Požiadavky na vlastnosti 12
5.3 Špeciálna aplikácia 13
5.4 Uvoľňovanie nebezpečných látok 14
5.5 Reakcia na oheň 14
6 Odber vzoriek 14
7 Hodnotenie zhody 14
7.1 Všeobecne 14
7.2 Počiatočná skúška typu 14
7.3 Vnútropodniková kontrola výroby 14
7.4 Posudzovanie, dozor a certifikácia vnútropodnikovej kontroly výroby 14
8 Označovanie a etiketovanie 15
Príloha A (informatívna) – Početnosť skúšok vnútropodnikovej kontroly výroby 16
Príloha B (informatívna) – Skúšobné metódy pri špeciálnych aplikáciach 17
Príloha C (informatívna) – Uvoľňovanie nebezpečných látok 18
Príloha ZA (informatívna) – Kapitoly (články) tejto európskej normy týkajúce sa základných
požiadaviek alebo iných ustanovení smerníc E.1 19
ZA.1 Predmet a príslušné vlastnosti 19
ZA.2 Postup preukazovania zhody výrobkov a vyhlasovanie zhody 21
ZA.2.1 Systém preukazovania zhody
ZA.2.2 Vyhlasovanie zhody 25
ZA.3 Označenie CE a etiketovanie 26
ZA.3.1 Všeobecne 26
Literatúra 28