SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12368
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12368


Označenie: STN EN 12368 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia na riadenie dopravy. Návestidlá
Anglický názov: Traffic control equipment. Signal heads
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2006
Dátum zrušenia: 1. 11. 2015
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 6022
Úroveň zapracovania: idt EN 12368:2006
Vestník: 09/06
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 8/07, 4/09, 6/12, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 12368:2015-11 (73 6022)
Nahradené normy: STN EN 12368:2001-10 (73 6022)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí len na červené, žlté a zelené signálne svetlá určené na cestnú dopravu s priemerom svetelných polí 200 mm a 300 mm.Obsah normy STN EN 12368
Predhovor 8
Úvod 8
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 10
4 Konštrukčné požiadavky 11
4.1 Všeobecne 11
4.2 Návestidlo 11
4.3 Montážna výbava: stĺpy s konzolami a reťazovkami 11
4.4 Deformácie 11
5 Prostredie, elektromagnetická kompatibilita (EMC) a elektrické požiadavky 12
5.1 Požiadavky na prostredie 12
5.2 Elektrická bezpečnosť a požiadavky EMC 12
6 Optické požiadavky 12
6.1 Všeobecne 12
6.2 Priemer polí signálnych svetiel 12
6.3 Intenzity svietenia signálnych svetiel 12
6.4 Usmernenie intenzity svietenia 13
6.5 Rovnomernosť jasu 15
6.6 Maximálny fantómový signál 15
6.7 Farby signálnych svetiel 15
6.8 Signálne svetlá so symbolmi .. 15
6.9 Kontrastný rám signálnych svetiel 16
7 Metódy skúšok konštrukcie a odolnosti proti prostrediu .. 16
8 Skušobné metódy optických vlastností 19
8.1 Všeobecne 19
8.2 Meranie intenzity svietenia 19
8.3 Meranie jasu na skúšky rovnomernosti 20
8.4 Meranie fantómového signálu 20
8.5 Meranie farby 21
8.6 Meranie kombinovaných farieb 21
9 Tolerancie 23
10 Označovanie, štítky a informácie o výrobku 23
10.1 Označenie a štítky 23
10.2 Informácie o výrobku 24
11 Vyhodnotenie zhody 24
11.1 Všeobecne 24

11.2 Požiadavky a skúšobné postupy pri prvotných typových skúškach 25
Návestidlá 27
Umiestnenie (komora) 27
11.3 Požiadavky na kontrolu výroby vo výrobnom závode 28
11.4 Skúšky výrobku a vyhodnotenie 31
Príloha A (informatívna) – Skúšky, vyhlásenia a požiadavky 32
Príloha ZA (informatívna) – Kapitoly (články) tejto európskej normy týkajúce sa základných
požiadaviek alebo iných ustanovení smerníc ES 33
Literatúra 38