SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1504-8
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1504-8


Označenie: STN EN 1504-8 zrušená
Slovenský názov: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 8: Kontrola kvality a hodnotenie zhody
Anglický názov: Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity. Part 8: Quality control and evaluation of conformity
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2006
Dátum zrušenia: 28. 2. 2018
Jazyk: SK
ICS: 91.080.40
Triediaci znak: 73 2101
Úroveň zapracovania: idt EN 1504-8:2004
Vestník: 10/06
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1504-8:2017-03 (73 2101)
Nahradené normy: STN EN 1504-8:2005-10 (73 2101)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť európskej normy stanovuje postupy na kontrolu kvality a hodnotenie zhody vrátane označovania a etiketovania výrobkov a systémov na ochranu a opravu betónu podľa EN 1504, časti 2 až 7.Obsah normy STN EN 1504-8
Predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Odber vzoriek 7
4.1 Všeobecne 7
4.2 Záznam 7
4.3 Periodicita odberu vzoriek 8
5 Hodnotenie zhody 8
5.1 Všeobecne 8
5.2 Počiatočné skúšky typu 8
5.3 Identifikačné skúšky 8
5.4 Skúšky funkčných vlastností 8
5.5 Vnútropodniková kontrola výroby 8
6 Označovanie a etiketovanie 9
7 Posudzovanie, dohľad a certifikácia vnútropodnikovej kontroly 10
Príloha A (informatívna) – Ustanovenia vzťahujúce sa na posudzovanie, dohľad a certifikáciu
vnútropodnikovej kontroly 11
A.1 Všeobecne 11
A.2 Úlohy inšpekčného orgánu 11
A.2.1 Počiatočné posudzovanie vnútropodnikovej kontroly výroby 11
A.2.2 Priebežná inšpekcia vnútropodnikovej kontroly výroby 11
A.3 Úlohy certifikačného orgánu 12
A.3.1 Certifikácia vnútropodnikovej kontroly výroby 12
A.3.2 Opatrenia v prípade nezhody 12