SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13203-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13203-1


Označenie: STN EN 13203-1 zrušená
Slovenský názov: Spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Spotrebiče s tepelným príkonom najviac 70 kW a s objemom úžitkovej vody do 300 l. Časť 1: Posudzovanie hospodárnosti dodávky teplej vody
Anglický názov: Gas-fired domestic appliances producing hot water. Appliances not exceding 70 kW heat input and 300 l water storage capacity. Part 1: Assessment of performance of hot water deliveries
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2006
Dátum zrušenia: 1. 2. 2016
Jazyk: SK
ICS: 91.140.65
Triediaci znak: 06 1012
Úroveň zapracovania: idt EN 13203-1:2006
Vestník: 10/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13203-1:2016-02 (06 1012)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí na spotrebiče na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť spaľujúce plynné palivo. Platí na prietokové ohrievače vody aj na zásobníkové ohrievače vody, ako aj na kombinované kotly, ktorých tepelný príkon neprekročí 70 kW, objem zásobníka (ak existuje) na teplú vodu neprekročí 300 l.Obsah normy STN EN 13203-1
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Všeobecné skúšobné podmienky 8
4.1 Referenčné podmienky 8
4.2 Neistoty merania 8
4.3 Skúšobné podmienky 8
4.3.1 Všeobecne 8
4.3.2 Skúšobná miestnosť 9
4.3.3 Prívod vody 9
4.3.4 Ustálený stav 9
4.3.5 Začiatočné nastavenie spotrebiča 9
4.3.6 Podmienky začiatočného stavu 9
4.3.7 Elektrické pripojenie 9
5 Charakteristika funkcie spotrebiča na prípravu teplej úžitkovej vody pre domácnosť 10
5.1 Všeobecne 10
5.2 Charakteristika podľa prietoku teplej úžitkovej vody pre domácnosť 10
5.2.1 Špecifický prietok 10
5.2.2 Prietok pri odbere 11
5.2.3 Rozdelenie podľa množstva pripravenej teplej úžitkovej vody pre domácnosť 11
5.3 Rozdelenie podľa kvality pripravenej teplej úžitkovej vody pre domácnosť 12
5.3.1 Postup pri rozdelení 12
5.3.2 Skúška s cieľom klasifikácie podľa hospodárnosti dodávky teplej úžitkovej vody
pre domácnosť 13
6 Označovanie 15
Príloha A (informatívna) – Skúšobné podmienky 16
Príloha B (informatívna) – Skúšobný okruh a meracie zariadenia 26
Literatúra 28