SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14897
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14897


Označenie: STN EN 14897 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia na kondicionovanie vody vnútri budov. Zariadenia používajúce nízkotlakové ortuťové žiariče. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie
Anglický názov: Water conditioning equipment inside buildings - Devices using mercury low-pressure ultraviolet radiators - Requirements for performance, safety and testing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2006
Dátum zrušenia: 1. 11. 2007
Jazyk: EN
ICS: 91.140.60
Triediaci znak: 73 6661
Úroveň zapracovania: idt EN 14897:2006
Vestník: 10/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 14897+A1:2007-11 (73 6661)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: