SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14351-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14351-1


Označenie: STN EN 14351-1 zrušená
Slovenský názov: Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu
Anglický názov: Windows and doors. Product standard, performance characteristics. Part 1: Windows and external pedestrian doorsets without resistance to fire and/or smoke leakage characteristics
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2006
Dátum zrušenia: 1. 12. 2010
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6180
Úroveň zapracovania: idt EN 14351-1:2006
Vestník: 11/06
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie: 8/07, 2/08, 5/09, 4/09, 11/08, 11/09, 7/07, 5/08, 7/10,
Nariadenie vlády: 310/2004 90/1998
Zmeny: Oprava *1 V 02/07
Nahradzujúce normy: STN EN 14351-1+A1:2010-09 (74 6180)
Nahradené normy: STN 74 6180:2000-05
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma určuje funkčné vlastnosti nezávislé od materiálu, ktoré sa dajú použiť pre okná (vrátane strešných okien, strešných okien s požiarnou odolnosťou proti vonkajšiemu ohňu a balkónových dverí), vonkajšie dvere (vrátane bezrámových sklenených dverí a dverí na únikových cestách) a zložené prvky.Obsah normy STN EN 14351-1
Predhovor 9
1 Predmet normy 9
2 Normatívne odkazy 10
2.1 Klasifikačné normy 10
2.2 Skúšobné a výpočtové normy 11
2.3 Ďalšie normy 13
3 Termíny a definície 14
4 Funkčné charakteristiky a špeciálne požiadavky 15
4.1 Všeobecne 15
4.2 Odolnosť proti zaťaženiu vetrom 15
4.3 Odolnosť proti zaťaženiu snehom a trvalému zaťaženiu 15
4.4 Požiarne vlastnosti 15
4.5 Vodotesnosť 16
4.6 Nebezpečné látky 16
4.7 Odolnosť proti nárazom 16
4.8 Únosnosť bezpečnostného vybavenia 16
4.9 Výška a šírka dverí a balkónových dverí 16
4.10 Únikové vlastnosti 16
4.11 Akustické vlastnosti 16
4.12 Súčiniteľ prechodu tepla 16
4.13 Radiačné vlastnosti 17
4.14 Prievzdušnosť 17
4.15 Trvanlivosť 17
4.16 Ovládacia sila 18
4.17 Mechanická pevnosť 18
4.18 Ventilácia 18
4.19 Odolnosť proti strelám 18
4.20 Odolnosť proti výbuchu 19
4.21 Odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu 19
4.22 Správanie v rôznych klimatických podmienkach 19
4.23 Odolnosť proti vlámaniu 19
4.24 Špeciálne požiadavky 19
5 Klasifikácia a označenie 20
6 Zaobchádzanie, zabudovanie, údržba a ošetrovanie 25
7 Hodnotenie zhody 25
7.1 Všeobecne 25
7.2 Skúšky typu 25
7.3 Vnútropodniková kontrola výroby (FPC) NÁRODNÁ POZNÁMKA. – FPC – angl. Factory Production Control – Vnútropodniková kontrola výroby
27
8 Etiketovanie a označovanie 8
Príloha A (informatívna) Vzájomný vzťah vlastností a častí 29
Príloha B (normatívna) Stanovenie zvukovej izolácie okien 31
Príloha C (informatívna) Normy a návrhy noriem pre sklo 34
Príloha D (informatívna) Príklady funkčných a požiadavkových profilov strešných okien 35
Príloha E (normatívna) Zisťovanie vlastností 37
Príloha F (informatívna) Voliteľný výber reprezentatívnych skúšobných vzoriek okien 41
Príloha G (informatívna) Príklady na voliteľnú postupnosť skúšok pre kombinované stanovenie
vlastností okien 42
Príloha ZA (informatívna) Ustanovenia tejto európskej normy týkajúce sa základných požiadaviek
smernice ES o stavebných výrobkoch 43
ZA.1 Predmet a príslušné vlastnosti 43
ZA.2 Postup preukazovania zhody výrobkov 45
ZA.3 Etiketovanie a označenie CE 51
Príloha ZB (informatívna) Vzťah tejto európskej normy k základným požiadavkám smernice
98/37/ES 53
Príloha ZC (informatívna) Vzťah tejto európskej normy k základným požiadavkám smernice
73/23/EHS 54
Literatúra 55
Národná príloha NA (informatívna) 56
NA.1 Klasifikácia podľa odolnosti proti zaťaženiu vetrom 56
NA.2 Klasifikácia podľa vodotesnosti 57
NA.3 Klasifikácia podľa tepelného odporu 57
NA.4 Klasifikácia podľa vzduchovej nepriezvučnosti 57
NA.5 Klasifikácia podľa priezvučnosti 58
NA.6 Klasifikácia okien podľa mechanickej pevnosti 58
NA.7 Klasifikácia okien podľa ovládacích síl 58
NA.8 Klasifikácia vonkajších dverí podľa pevnostných požiadaviek 59
NA.9 Klasifikácia vonkajších dverí podľa ovládacích síl a krútiacich momentov 59
NA.10 Klasifikácia okien a vonkajších dverí podľa mechanickej trvanlivosti 59
NA.11 Klasifikácia balkónových a vonkajších dverí podľa odolnosti nárazom 60
Obrázky
Obrázok 1 – Vzťahy medzi normami 9
Obrázok ZA.1 – Príklad informácií na označení CE 52
Tabuľky
Tabuľka 1 – Klasifikácia vlastností okien 20
Tabuľka 2 – Klasifikácia vlastností vonkajších dverí 23
Tabuľka A.1 – Vzájomný vzťah vlastností a častí 29
Tabuľka B.1 – Index Rw pre okná na základe indexu Rw pre izolačné sklá (IGU) 32
Tabuľka B.2 – Index Rw + Ctr pre okná na základe indexu Rw + Ctr pre izolačné sklá (IGU) 33
Tabuľka B.3 – Pravidlá extrapolácie pre okná rôznych rozmerov 33
Tabuľka D.1 – Príklady funkčných a požiadavkových profilov strešných okien 35
Tabuľka E.1 – Osobitné zisťovanie vlastností okien 37
Tabuľka E.2 – Osobitné zisťovanie vlastností vonkajších dverí 39
Tabuľka F.1 – Voliteľný výber reprezentatívnych skúšobných vzoriek okien 41
Tabuľka G.1 – Príklady na voliteľnú postupnosť skúšok
pre kombinované stanovenie vlastností okien 42
Tabuľka ZA.1 – Príslušné ustanovenia (funkčné vlastnosti) 44
Tabuľka ZA.2 – Systém (systémy) preukazovania zhody pre okná (vrátane strešných okien)
a vonkajšie dvere 45
Tabuľka ZA.3a – Pridelenie úloh pri preukazovaní zhody výrobkov v rámci systému preukazovania zhody 1 47
Tabuľka ZA.3b – Pridelenie úloh pri preukazovaní zhody výrobkov
v rámci systému preukazovania zhody 3 49
Tabuľka NA.1a – Klasifikácia podľa odolnosti proti zaťaženiu vetrom
na základe skúšobného tlaku 56
Tabuľka NA.1b – Klasifikácia podľa odolnosti proti zaťaženiu vetrom
na základe relatívneho čelného priehybu 56
Tabuľka NA.2 – Klasifikácia podľa vodotesnosti 57
Tabuľka NA.5 – Klasifikácia podľa prievzdušnosti 58
Tabuľka NA.6 – Klasifikácia okien podľa mechanickej pevnosti 58
Tabuľka NA.7 – Klasifikácia okien podľa ovládacích síl 58
Tabuľka NA.8 – Klasifikácia vonkajších dverí podľa pevnostných požiadaviek 59
Tabuľka NA.9 – Klasifikácia vonkajších dverí podľa ovládacích síl a krútiacich momentov 59
Tabuľka NA.10 – Klasifikácia okien a vonkajších dverí podľa mechanickej trvanlivosti
(odolnosť proti opakovanému otváraniu a zatváraniu) 59
Tabuľka NA.11 – Klasifikácia balkónových a vonkajších dverí podľa odolnosti nárazom 60