Tlačiť

STN EN 1991-1-7


Označenie: STN EN 1991-1-7 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 1: Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia
Anglický názov: Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2006
Dátum zrušenia: 1. 10. 2008
Jazyk: EN
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania: idt EN 1991-1-7:2006
Vestník: 11/06
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1991-1-7:2008-10 (73 0035)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: