Tlačiť

STN EN 1998-4


Označenie: STN EN 1998-4 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 8: Navrhovanie konštrukcií na seizmickú odolnosť. Časť 4: Silá, nádrže a potrubia
Anglický názov: Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2006
Dátum zrušenia: 1. 4. 2010
Jazyk: EN
ICS: 91.120.25
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt EN 1998-4:2006
Vestník: 11/06
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1998-4:2010-04 (73 0036)
Nahradené normy: STN P ENV 1998-4:2001-08 (73 0036)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: