Tlačiť

STN EN ISO 13503-5Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 13503-5
Slovenský názov: Ropný a plynárenský priemysel. Vystrojovacia kvapalina a materiály. Časť 5: Postupy merania dlhodobej vodivosti výstužných materiálov (ISO 13503-5: 2006)
Anglický názov: Petroleum and natural gas industries - Completion fluids and materials - Part 5: Procedures for measuring the long-term conductivity of proppants (ISO 13503-5:2006)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2006
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 75.100
Triediaci znak: 45 1506
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 13503-5:2006, idt ISO 13503-5:2006
Vestník: 11/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: