Tlačiť

STN EN ISO 18276


Označenie: STN EN ISO 18276 zrušená
Slovenský názov: Zváracie materiály. Plnené elektródy na oblúkové zváranie vysokopevných ocelí v ochrannom plyne a bez ochranného plynu. Klasifikácia (ISO 18276: 2006)
Anglický názov: Welding consumables - Tubular cored electrodes for gas-shielded and non-gas-shielded metal arc welding of high-strength steels - Classification (ISO 18276:2005)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2006
Dátum zrušenia: 1. 4. 2018
Jazyk: EN
ICS: 25.160.20
Triediaci znak: 05 5505
Úroveň zapracovania: idt ISO 18276:2005, idt EN ISO 18276:2006
Vestník: 11/06
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 18276:2018-04 (05 5505)
Nahradené normy: STN EN 12535:2001-11 (05 5505)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: