SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1996-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1996-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1996-3
Slovenský názov: Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 3: Zjednodušené výpočtové metódy pre nevystužené murované konštrukcie
Anglický názov: Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.30
Triediaci znak: 73 1101
Úroveň zapracovania: idt EN 1996-3:2006
Vestník: 01/07
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 06/09, Oprava *AC V 01/10
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P ENV 1996-3:2002-02 (73 1101), STN EN 1996-3:2006-06 (73 1101)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Predmet eurokódu 6 pre murované konštrukcie, ako je uvedený v 1.1.1 EN 1996-1-1: 2005, platí aj v EN 1996-3.Obsah normy STN EN 1996-3
Predhovor 6
Vznik a vývoj programu eurokódov 6
Úloha a oblasť používania eurokódov 7
Národné normy preberajúce eurokódy 7
Prepojenie medzi eurokódmi a harmonizovanými technickými špecifikáciami (EN a ETA) na výrobky 8
Národná príloha k EN 1996-3 8
Kapitola 1 Všeobecne 9
1.1 Predmet časti 3 eurokódu 6 9
1.2 Normatívne odkazy 9
1.3 Predpoklady 9
1.4 Rozdiel medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 9
1.5 Definície 9
1.5.1 Všeobecne 9
1.5.2 Murivo 9
1.6 Značky 10
Kapitola 2 Zásady navrhovania 10
2.1 Všeobecne 10
2.2 Základné premenné veličiny 10
2.3 Overovanie metódou parciálnych súčiniteľov 11
Kapitola 3 Materiály 11
3.1 Všeobecne 11
3.2 Charakteristická pevnosť muriva v tlaku 11
3.3 Charakteristická pevnosť muriva v ohybe 11
3.4 Charakteristická počiatočná pevnosť muriva v šmyku 11
Kapitola 4 Navrhovanie nevystužených murovaných stien s použitím zjednodušených
výpočtových metód 12
4.1 Všeobecne 12
4.2 Zjednodušená výpočtová metóda stien namáhaných zvislým zaťažením a zaťažením vetrom 12
4.2.1 Podmienky použitia 12
4.2.2 Určenie návrhovej odolnosti steny vo zvislom smere 14
4.3 Zjednodušená výpočtová metóda stien namáhaných sústredenými zaťaženiami 16
4.4 Zjednodušená výpočtová metóda šmykových stien 17
4.4.1 Overenie odolnosti stien v šmyku 17
4.4.2 Návrhová odolnosť v šmyku 17
4.5 Zjednodušená výpočtová metóda suterénnych stien namáhaných tlakom zeminy kolmo
na ich rovinu 18
4.6 Zjednodušená výpočtová metóda na návrh stien namáhaných obmedzeným vodorovným
zaťažením kolmým na ich rovinu bez pôsobenia zvislých zaťažení 19
4.7 Zjednodušená výpočtová metóda na návrh stien namáhaných rovnomerným vodorovným
zaťažením kolmým na ich rovinu bez pôsobenia zvislých zaťažení 19
Príloha A (informatívna) – Zjednodušená výpočtová metóda nevystužených murovaných stien
budov najviac 3-podlažných 20
Príloha B (normatívna) – Zjednodušená výpočtová metóda na návrh vnútorných stien,
ktoré nie sú namáhané zvislými zaťaženiami a sú namáhané obmedzeným vodorovným zaťažením
kolmým na ich rovinu 23
Príloha C (informatívna) – Zjednodušená výpočtová metóda na návrh stien namáhaných rovnomerným vodorovným návrhovým zaťažením kolmým na ich rovinu
bez namáhania zvislými zaťaženiami 26
Príloha D (normatívna) – Zjednodušená výpočtová metóda na určenie charakteristickej
pevnosti muriva 31