Tlačiť

STN EN 13084-4/ACPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13084-4/AC
Slovenský názov: Samostatne stojace komíny. Časť 4: Murované vložky. Navrhovanie a vyhotovenie
Anglický názov: Free-standing chimneys. Part 4: Brick liners. Design and execution
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 4112
Úroveň zapracovania: idt EN 13084-4:2005/AC:2006
Vestník: 01/07
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje zvláštne požiadavky a funkčné podmienky pre navrhovanie a zhotovovanie vložkových systémov zhotovovaných murovaním pre samostatne stojace priemyselné komíny.