SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 15848-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 15848-2


Označenie: STN EN ISO 15848-2 zrušená
Slovenský názov: Priemyselné ventily. Meracie, skúšobné a kvalifikačné postupy na prchavé emisie. Časť 2: Výrobné preberacie skúšky (ISO 15848-2: 2006)
Anglický názov: Industrial valves - Measurement, test and qualification procedures for fugitive emissions - Part 2: Production acceptance test of valves (ISO 15848-2:2006)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2007
Dátum zrušenia: 1. 11. 2015
Jazyk: EN
ICS: 23.060.01
Triediaci znak: 13 0107
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 15848-2:2006, idt ISO 15848-2:2006
Vestník: 12/06
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 15848-2:2015-11 (13 0107)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: