SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 544
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 544


Označenie: STN EN 544 zrušená
Slovenský názov: Asfaltové šindle s minerálnou a/alebo syntetickou vložkou. Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy
Anglický názov: Bitumen shingles with mineral and/or synthetic reinforcements. Product specification and test methods
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2007
Dátum zrušenia: 1. 4. 2012
Jazyk: SK
ICS: 91.100.50
Triediaci znak: 74 7801
Úroveň zapracovania: idt EN 544:2005
Vestník: 01/07
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie: 8/07, 4/09, 4/11, 11/09, 5/08, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 544:2011-12 (74 7801)
Nahradené normy: STN EN 544:2006-07 (74 7801)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument sa vzťahuje na asfaltové šindle, pri ktorých sa vodotesnosť systému zabezpečí prekrývaním, rôznymi lepiacimi systémami alebo ich kombináciou podľa návodu výrobcu na aplikáciu a ktoré sú určené na šikmé strechy a/alebo opláštenie stien.Obsah normy STN EN 544
Predhovor 7
Úvod 8
1 Predmet 8
2 Normatívne odkazy 8
3 Termíny a definície 9
4 Požiadavky 10
4.1 Materiály 10
4.1.1 Obsah asfaltu 10
4.1.2 Povrchová úprava hornej strany 11
4.1.3 Povrchová úprava spodnej strany 11
4.2 Geometrické vlastnosti 11
4.2.1 Tvary 11
4.3 Mechanické vlastnosti 11
4.3.1 Pevnosť v ťahu 11
4.3.2 Odolnosť proti pretrhnutiu klincom 11
4.4 Trvanlivosť 11
4.4.1 Nasiakavosť 11
4.4.2 Odolnosť proti UV žiareniu 11
4.4.3 Odolnosť proti tvorbe bublín 12
4.4.4 Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote 12
4.4.5 Priľnavosť minerálnych granúl alebo šupín bridlice 12
4.4.6 Priľnavosť ochrannej kovovej fólie 12
4.5 Požiarne charakteristiky 12
4.5.1 Reakcia na oheň 12
4.5.2 Charakteristiky pri zaťažení Reakcia na namáhanie vonkajším ohňom 12
5 Odber vzoriek 13
5.1 Všeobecne 13
5.1.1 Vyrezanie skúšobných vzoriektelies 13
5.1.2 Označenie skúšobných vzoriektelies 13
5.2 Obsah asfaltu 13
5.3 Geometrické skúšky 13
5.4 Pevnosť v ťahu 13
5.5 Odolnosť proti pretrhnutiu klincom 13
5.6 Nasiakavosť 14
5.7 Odolnosť proti UV žiareniu 14
5.8 Odolnosť proti tvorbe bublín 14
5.9 Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote 15
5.10 Priľnavosť minerálnych granúl a šupín bridlice 15
5.11 Priľnavosť kovovej fólie 15
5.12 Požiarne charakteristiky 15
5.12.1 Reakcia na oheň 15
5.12.2 Reakcia na namáhanieCharakteristiky pri zaťažení vonkajším ohňom 15
6 Skúšobné metódy 15
6.1 Odber vzoriek 15
6.2 Obsah asfaltu 15
6.2.1 Skúšobné podmienky 15
6.2.2 Zariadenie 15
6.2.3 Postup 16
6.2.4 Vyjadrenie výsledkov 16
6.3 Geometrické vlastnosti 16
6.3.1 Zariadenie 16
6.3.2 Kontrola šírok 16
6.3.3 Kontrola výšok 17
6.4 Mechanické vlastnosti 17
6.4.1 Pevnosť v ťahu 17
6.4.2 Odolnosť proti pretrhnutiu klincom 17
6.4.3 Nasiakavosť 17
6.4.4 Odolnosť proti UV žiareniu 18
6.4.5 Odolnosť proti tvorbe bublín 18
6.4.6 Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote 18
6.4.7 Priľnavosť minerálnych granúl alebo šupín bridlice 18
6.4.8 Priľnavosť kovovej fólie 19
6.5 Požiarne charakteristiky 19
6.5.1 Reakcia na oheň 19
6.5.2 Reakcia na namáhanieCharakteristiky pri zaťažení vonkajším ohňom 19
7 Hodnotenie zhody 19
7.1 Všeobecne 19
7.2 Počiatočné skúšky typu 20
7.3 Vnútropodniková kontrola výroby (VPK) 20
7.3.1 Všeobecne 20
7.3.2 Zariadenie 20
7.3.3 Suroviny a zložkykomponenty 20
7.3.4 Nezhodné výrobky 20
7.3.5 Početnosť skúšok 20
7.3.6 Skúšobné metódy 20
8 Označovanie a etiketovanie 21
8.1 Označovanie 21
8.2 Etiketovanie 21
Príloha A (informatívna) – Početnosť skúšok pre vnútropodnikovú kontrolu 23
Príloha B (informatívna) – Príklad technického listu výrobku 24
B.1 Všeobecné informácie 24
B.2 Vlastnosti 25
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce ustanovenia smernice
o stavebných výrobkoch 89/106/EHS 26
ZA.1 Predmet a príslušné charakteristiky 26
ZA.2 Postup preukazovania zhody asfaltových šindľov 28
ZA.2.1 Systémy preukazovania zhody 28
ZA.2.2 CE vyhlásenie Vyhlásenie zhody ES 29
ZA.3 Označenie CE 30
Literatúra 32