SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12097
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12097Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12097
Slovenský názov: Vetranie budov. Vzduchovody. Požiadavky na súčasti vzduchovodov na údržbu systémov potrubnej siete
Anglický názov: Ventilation for Buildings. Ductwork, Requirements for ductwork components to facilitate maintenance of ductwork systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.140.30
Triediaci znak: 12 0570
Úroveň zapracovania: idt EN 12097:2006
Vestník: 01/07
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P ENV 12097:2000-10 (12 0570)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje požiadavky na rozmery, tvar a umiestnenie prístupových krytov na čistenie a údržbu potrubnej siete podľa EN 1505, EN 1506 a EN 13180.Obsah normy STN EN 12097
Predhovor 5
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a symboly 6
4 Požiadavky 6
4.1 Všeobecne 6
4.2 Otvory 7
4.2.1 Všeobecne 7
4.2.2 Umiestnenie a poloha otvorov 7
4.2.3 Rozmery 7
4.3 Súčasti vzduchovodov 9
4.4 Poloha a počet prístupových krytov 10
4.5 Skrutky a nity 10
Príloha A (informatívna) – Odporúčania na údržbu a prístupnosť 11
Literatúra 12