SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14475
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14475Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14475
Slovenský názov: Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Vystužené zemné konštrukcie
Anglický názov: Execution of special geotechnical works. Reinforced fill
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.020
Triediaci znak: 73 1009
Úroveň zapracovania: idt EN 14475:2006
Vestník: 01/07
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *AC V 05/07
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 14475:2006-05 (73 1009)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje základné princípy výstavby vystužených zemných konštrukcií.Obsah normy STN EN 14475
Predhovor 6
1 Predmet normy 6
2 Normatívne odkazy ................................................ .. 8
3 Termíny a definície 9
4 Informácie potrebné na stavbu zemných konštrukcií 11
5 Geotechnický prieskum 11
6 Materiály a výrobky 12
7 Požiadavky na navrhovanie 17
8 Zhotovovanie 20
9 Stavebný dozor, skúšanie a monitoring 26
10 Dokumentácia 27
11 Špecifické požiadavky 27
Príloha A (informatívna) – Typické použitie rôznych druhov sypaniny v závislosti
od použitia, vystuženia a lícového opevnenia 29
Príloha B (informatívna) 30
Príloha C (informatívna) – Lícové prvky a systémy 32
Príloha D (informatívna) – Niektoré typické tvary výstuží 46
Príloha E (informatívna) – Oceľové výstuže 48
Príloha F (informatívna) – Odporúčania pre lícové prvky 50
Literatúra 51