SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14487-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14487-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14487-1
Slovenský názov: Striekaný betón. Časť 1: Definície, špecifikácia a zhoda
Anglický názov: Sprayed concrete. Part 1: Definitions, specifications and conformity
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.040.91, 91.100.30
Triediaci znak: 73 2431
Úroveň zapracovania: idt EN 14487-1:2005, idt EN 14487-1:2005/Correction:2005
Vestník: 01/07
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 14487-1:2006-06 (73 2431), STN 73 2430:1989-11
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí pre striekaný betón určený na sanáciu a spevnenie konštrukcii, na nové konštrukcie a na spevnenie horniny.Obsah normy STN EN 14487-1
Predhovor 7

Úvod 7

1 Predmet normy 8

2 Normatívne odkazy 8

3 Definície 10
3.1 Zložky zmesi 10
3.2 Výrobok 11
3.3 Proces 12
3.4 Vlastnosti 12
3.5 Zhotovovanie 13
3.6 Pracovníci 13
3.7 Skúšanie a dozor 13

4 Klasifikácia 14
4.1 Konzistencia čerstvého betónu 14
4.2 Stupne vplyvu prostredia 14
4.3 Mladý striekaný betón 14
4.4 Pevnosť v tlaku 15
4.5 Striekaný betón vystužený vláknami 15

5 Požiadavky na striekaný betón 16
5.1 Požiadavky na vstupné materiály 16
5.2 Požiadavky na zloženie striekaného betónu 17
5.3 Požiadavky na základnú zmes 18
5.4 Požiadavky na čerstvý striekaný betón 18
5.5 Požiadavky zatvrdnutý na striekaný betón 19

6 Špecifikácia striekaného betónu 20
6.1 Všeobecne 20
6.2 Špecifikácia navrhovaného betónu 20
6.3 Špecifikácia betónu predpísaného zloženia 20

7 Posúdenie zhody 21
7.1 Všeobecne 21
7.2 Kategórie dozoru 21
7.3 Skúška vhodnosti na mieste výroby 21
7.4 Kontrola výroby 24
7.5 Kritériá zhody 28

Príloha A (informatívna) – Odkazy na definície, požiadavky a posúdenie zhody striekaného betónu 30

Literatúra 35