SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14487-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14487-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14487-2
Slovenský názov: Striekaný betón. Časť 2: Zhotovovanie
Anglický názov: Sprayed concrete. Part 2: Execution
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.100.30
Triediaci znak: 73 2431
Úroveň zapracovania: idt EN 14487-2:2006
Vestník: 01/07
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 2430:1989-11
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí pre striekaný betón ktorý sa používa na spevnenie horniny, na sanáciu jestvujúcich konštrukcii a pre samostatne stojace konštrukcie.Obsah normy STN EN 14487-2
Predhovor 5

1 Predmet normy 5

2 Normatívne odkazy 5

3 Definície 6

4 Dokumentácia 6
4.1 Špecifikácia projektu 6
4.2 Dokumentácia zo zhotovovania 6

5 Príprava prác 7
5.1 Spevnenie horniny 7
5.1.1 Príprava podkladu 7
5.1.2 Odstránenie jemných častíc a úlomkov skál 7
5.1.3 Navlhčenie 7
5.1.4 Ochrana pred extrémnymi teplotami prostredia 7
5.2 Sanácia, spevnenie konštrukcií a vyhotovenie samostatne stojacich konštrukcií 7
5.2.1 Lešenia, stratené debnenia a debnenia 7
5.2.2 Príprava podkladu 7
5.2.3 Vlhčenie podkladu vopred 7
5.2.4 Ochrana pred extrémnymi teplotami prostredia 8

6 Výstuž 8

7 Vybavenie 8
7.1 Skladovanie materiálov 8
7.2 Dávkovacie zariadenie 8
7.3 Miešačka 9
7.4 Striekacie zariadenie 9
7.5 Skúšobné zariadenie 9

8 Dávkovanie, miešanie a dodávanie betónu 10
8.1 Dávkovanie a miešanie 10
8.2 Dodávanie 10
8.2.1 Postup nanášania suchej zmesi 10
8.2.2 Postup nanášania mokrej zmesi 10

9 Vykonávanie striekacích prác 10
9.1 Postup striekania 10
9.2 Povrch hotového betónu 11
9.3 Ošetrovanie a ochrana 11

10 Geometrické tolerancie 12
10.1 Všeobecne 12
10.2 Hrúbka 12

11 Dozor 12
11.1 Všeobecne 12
11.2 Rozsah dozoru nad zhotovovaním 13
11.3 Opatrenia pri dozore vztiahnuté na rozsah kontroly 14

Príloha A (informatívna) – Návod na tvorbu dokumentácie 17

Literatúra 19