SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1991-1-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1991-1-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1991-1-2
Slovenský názov: Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia konštrukcií namáhaných požiarom
Anglický názov: Eurocode 1:Actions on structures.Part 1-2:General actions.Actions on structures exposed to fire
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.50, 91.010.30
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania: idt EN 1991-1-2:2013
Vestník: 03/07
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 11/06, Oprava *AC V 05/09, Oprava *AC2 V 01/13, Oprava *1 V 05/13
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1991-1-2:2004-01 (73 0035), STN P ENV 1991-2-2:1999-12 (73 0035)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Metódy uvedené v tejto časti 1-2 EN 1991 sa použijú na navrhovanie objektov s požiarnym zaťažením, ktoré sa týka budovy a jej prevádzky.Obsah normy STN EN 1991-1-2
Predhovor 8
Vznik a vývoj programu eurokódov 8
Úloha a oblasť používania eurokódov 9
Národné normy preberajúce eurokódy 9
Prepojenia medzi eurokódmi a harmonizovanými technickými špecifikáciami na výrobky (EN a ETA) 10
Ďalšie informácie špecifické pre EN 1991-2 10
Národná príloha k EN 1991-1-2 12
1 Všeobecne 12
1.1 Rozsah 12
1.2 Citované normy 12
1.3 Predpoklady 13
1.4 Rozlíšenie medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 13
1.5 Termíny a definície 13
1.5.1 Spoločné termíny použité v častiach eurokódov súvisiacich s navrhovaním
konštrukcií na namáhanie požiarom 13
1.5.2 Špeciálne termíny súvisiace s navrhovaním všeobecne 14
1.5.3 Termíny vzťahujúce sa na tepelné zaťaženie 15
1.5.4 Termíny vzťahujúce sa na analýzu prenosu tepla 16
1.6 Značky 16
2 Postup požiarneho návrhu konštrukcie 20
2.1 Všeobecne 20
2.2 Scenár návrhového požiaru 20
2.3 Návrhový požiar 21
2.4 Teplotný výpočet 21
2.5 Mechanický výpočet 21
3 Tepelné zaťaženia pre teplotný výpočet 22
3.1 Všeobecné pravidlá 22
3.2 Nominálne teplotné krivky 23
3.2.1 Normalizovaná teplotná krivka 23
3.2.2 Vonkajšia požiarna krivka 23
3.2.3 Uhľovodíková krivka 23
3.3 Požiarne modely 23
3.3.1 Zjednodušené požiarne modely 23
3.3.1.1 Všeobecne 23
3.3.1.2 Požiare v úseku 23
3.3.1.3 Lokálne požiare 24
3.3.2 Zdokonalené modely požiaru 24
4 Mechanické zaťaženia pre analýzu konštrukcie 24
4.1 Všeobecne 24
4.2 Súčasné pôsobenie zaťažení 25
4.2.1 Zaťaženia podľa navrhovania na bežnú teplotu 25
4.2.2 Prídavné zaťaženia 25
4.3 Pravidlá pre kombináciu zaťažení 25
4.3.1 Všeobecné pravidlá 25
4.3.2 Zjednodušené pravidlá 25
4.3.3 Úroveň zaťaženia 26
Príloha A (informatívna) – Parametrické teplotné krivky 27
Príloha B (informatívna) – Teplotné zaťaženie vonkajších prvkov – zjednodušená metóda výpočtu 29
B.1 Rozsah 29
B.2 Podmienky použitia 29
B.3 Účinky vetra 30
B.3.1 Spôsob vetrania 30
B.3.2 Odklon plameňa vetrom 30
B.4 Charakteristiky ohňa a plameňov 30
B.4.1 Bez núteného vetrania 30
B.4.2 Nútené vetranie 32
B.5 Celkové polohové faktory 34
Príloha C (informatívna) – Lokálne požiare 36
Príloha D (informatívna) – Zdokonalené modely požiarov 39
D.1 Jednozónové modely 39
D.2 Dvojzónové modely 40
D.3 Numerické fluidné dynamické modely 40
Príloha E (informatívna) – Hustota požiarneho zaťaženia 41
E.1 Všeobecne 41
E.2 Stanovenie hustoty požiarneho zaťaženia 42
E.2.1 Všeobecne 42
E.2.2 Definície 42
E.2.3 Chránené požiarne zaťaženia 43
E.2.4 Hodnoty čistej výhrevnosti 43
E.2.5 Klasifikácia požiarneho zaťaženia prevádzok 45
E.2.6 Individuálny odhad hustôt požiarneho zaťaženia 45
E.3 Chovanie pri horení 45
E.4 Rýchlosť uvoľňovania tepla Q 45
Príloha F (informatívna) – Ekvivalentný čas namáhania požiarom 47
Príloha G (informatívna) – Polohový faktor 49
G.1 Všeobecne 49
G.2 Účinky tienenia 49
G.3 Vonkajšie prvky 50
Literatúra 52