SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1991-1-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1991-1-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1991-1-4
Slovenský názov: Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-4: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženie vetrom
Anglický názov: Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-4: General actions. Wind actions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania: idt EN 1991-1-4:2005
Vestník: 03/07
Poplatok: Tlačená verzia: 35,00 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.50 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 35.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 45.50 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 06/08, Oprava *AC V 12/09, Zmena *NA/Z1 V 03/10, Oprava *AC2 V 04/10, Zmena *A1 V 06/10
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1991-1-4:2005-12 (73 0036), STN P ENV 1991-2-4:2001-10 (73 0036)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1991-1-4 uvádza návod na stanovenie zaťaženia vetrom pri navrhovaní konštrukcií budov a inžinierskych stavieb.Obsah normy STN EN 1991-1-4
Predhovor 8
Kapitola 1 Všeobecne 11
1.1 Predmet 11
1.2 Citované normy 12
1.3 Predpoklady 12
1.4 Rozlíšenie medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 12
1.5 Navrhovanie pomocou skúšok a meraní 12
1.6 Definície 12
1.7 Značky 13
Kapitola 2 Návrhové situácie 17
Kapitola 3 Modelovanie zaťaženia vetrom 17
3.1 Vlastnosti 17
3.2 Reprezentácia zaťaženia vetrom 17
3.3 Klasifikácia zaťaženia vetrom 17
3.4 Charakteristické hodnoty 17
3.5 Modely 18
Kapitola 4 Rýchlosť a tlak vetra 18
4.1 Zásady výpočtu 18
4.2 Základné hodnoty 18
4.3 Stredná rýchlosť vetra 19
4.3.1 Zmena s výškou 19
4.3.2 Drsnosť terénu 19
4.3.3 Orografia terénu 21
4.3.4 Veľké a výrazne vyššie susedné konštrukcie 21
4.3.5 Budovy s malými odstupmi a prekážky 21
4.4 Turbulencia vetra 21
4.5 Špičkový tlak vetra 21
Kapitola 5 Zaťaženie vetrom 22
5.1 Všeobecne 22
5.2 Tlak vetra na povrchy 23
5.3 Sily vetra 24
Kapitola 6 Súčiniteľ konštrukcie cscd 25
6.1 Všeobecne 25
6.2 Stanovenie cscd 25
6.3 Podrobný postup 26
6.3.1 Súčiniteľ konštrukcie cscd 26
6.3.2 Hodnotenie používateľnosti 27
6.3.3 Úplavové trepotanie 27
Kapitola 7 Súčinitele tlaku a sily vetra 27
7.1 Všeobecne 27
7.1.1 Výber aerodynamického súčiniteľa 27
7.1.2 Asymetrické a protismerné tlaky a sily 28
7.1.3 Účinky námrazy/ľadu a snehu 28
7.2 Súčinitele tlaku pri budovách 28
7.2.1 Všeobecne 28
7.2.2 Zvislé steny budov pravouhlého pôdorysu 29
7.2.3 Ploché strechy 32
7.2.4 Pultové strechy 33
7.2.5 Sedlové strechy 35
7.2.6 Valbové strechy 38
7.2.7 Viacpoľové strechy 39
7.2.8 Valcové strechy a kupoly 41
7.2.9 Vnútorný tlak 42
7.2.10 Tlak na viacplášťové steny alebo strechy 44
7.3 Voľne stojace strechy 45
7.4 Voľne stojace steny, parapety, ploty a reklamné tabule 50
7.4.1 Voľne stojace steny a parapety 50
7.4.2 Súčinitele závetria pre steny a ploty 51
7.4.3 Reklamné tabule 52
7.5 Súčinitele trenia 53
7.6 Konštrukčné prvky pravouhlého prierezu 54
7.7 Konštrukčné prvky s prečnievajúcimi časťami prierezu 56
7.8 Konštrukčné prvky pravidelného polygónového prierezu 56
7.9 Valce 58
7.9.1 Súčinitele vonkajšieho tlaku 58
7.9.2 Súčinitele sily 59
7.9.3 Súčinitele sily pre zvislé valce v rade 60
7.10 Gule 61
7.11 Priehradové konštrukcie a lešenia 62
7.12 Zástavy 64
7.13 Efektívna štíhlosť a súčiniteľ účinku koncov ë 65
Kapitola 8 Zaťaženie mostov vetrom 67
8.1 Všeobecne 67
8.2 Výber postupu na výpočet odozvy 69
8.3 Súčinitele sily 70
8.3.1 Súčinitele sily v smere x (všeobecná metóda) 70
8.3.2 Sila v smere x – zjednodušená metóda 72
8.3.3 Sily vetra na mostné nosné konštrukcie v smere z 73
8.3.4 Sily vetra na mostné nosné konštrukcie v smere y 74
8.4 Mostné piliere 74
8.4.1 Smery vetra a návrhové situácie 74
8.4.2 Účinky vetra na piliere 74
Príloha A (informatívna) – Účinky terénu 75
A.1 Ilustrácia hornej hranice drsnosti pre každú kategóriu terénu 75
A.2 Prechod medzi kategóriami drsnosti 0, I, II, III a IV 75
A.3 Numerický výpočet súčiniteľov orografie 76
A.4 Susedné konštrukcie 81
A.5 Výška posunu 82
Príloha B (informatívna) – Postup 1 pri stanovení súčiniteľa konštrukcie cscd 83
B.1 Turbulencia vetra 83
B.2 Súčiniteľ konštrukcie cscd 84
B.3 Počet zaťažení pri dynamickej odozve 85
B.4 Prevádzkové premiestnenia a zrýchlenia na odhad používateľnosti vertikálnych konštrukcií 86
Príloha C (informatívna) – Postup 2 pri stanovení súčiniteľa konštrukcie cscd 88
C.1 Turbulencia vetra 88
C.2 Súčiniteľ konštrukcie 88
C.3 Počet zaťažení pri dynamickej odozve 89
C.4 Prevádzkové premiestnenia a zrýchlenia na odhad používateľnosti 89
Príloha D (informatívna) Hodnoty cscd pre rôzne druhy konštrukcií 90
Príloha E (informatívna) Priečne rezonančné kmitanie (vyvolané odtrhávaním vírov)
a aeroelastické nestability 93
E.1 Odtrhávanie vírov 93
E.1.1 Všeobecne 93
E.1.2 Kritériá odtrhávania vírov 93
E.1.3 Základné parametre pre odtrhávanie vírov 93
E.1.4 Zaťaženie vyvolané odtrhávaním vírov 95
E.1.5 Výpočet amplitúdy kolmo na smer vetra 96
E.1.6 Opatrenia proti kmitaniam indukovaným odtrhávaním vírov 103
E.2 Galoping 103
E.2.1 Všeobecne 103
E.2.2 Nábehová rýchlosť vetra 104
E.2.3 Klasický galoping združených valcov 104
E.3 Interferenčný galoping dvoch alebo viacerých voľne stojacich valcov 107
E.4 Divergencia a flutter 107
E.4.1 Všeobecne 107
E.4.2 Kritériá pre konštrukcie doskového typu 107
E.4.3 Rýchlosť vetra pri divergencii 108
Príloha F (informatívna) – Dynamické charakteristiky konštrukcií 110
F.1 Všeobecne 110
F.2 Základná vlastná frekvencia 110
F.3 Základný vlastný tvar kmitania 113
F.4 Ekvivalentná hmotnosť 115
F.5 Logaritmický dekrement tlmenia 115