Tlačiť

STN EN ISO 8988Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 8988
Slovenský názov: Plasty. Fenolické živice. Stanovenie obsahu hexametyléntetramínu. Kjeldahlova metóda, metóda s kyselinou chloristou a metóda s kyselinou chlorovodíkovou (ISO 8988: 2006)
Anglický názov: Plastics - Phenolic resins - Determination of hexamethylenetetramine content - Kjeldahl method, perchloric acid method and hydrochloric acid method (ISO 8988:2006)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 83.080.10
Triediaci znak: 64 1519
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 8988:2006, idt ISO 8988:2006
Vestník: 02/07
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 8988:2000-12 (64 1519)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: