SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1991-1-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1991-1-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1991-1-1
Slovenský názov: Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné zaťaženia. Objemová tiaž, vlastná tiaž a úžitkové zaťaženia budov
Anglický názov: Eurocode 1: Actions on structures. Part 1-1: General actions. Densities, self-weight, imposed loads for buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania: idt EN 1991-1-1:2002
Vestník: 04/07
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *AC V 05/09, Zmena *NA/Z1 V 03/10
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1991-1-1:2004-01 (73 0035), STN P ENV 1991-2-1:1999-12 (73 0035)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1991-1-1 uvádza návrhový postup a zaťaženia pre navrhovanie konštrukcií budov a inžinierskych stavieb vrátane niektorých geotechnických hľadísk pre objemovú tiaž stavebných a skladovaných materiálov; vlastnú tiaž stavebných objektov; úžitkové zaťaženia budov.Obsah normy STN EN 1991-1-1
Predhovor 6
Pozadie programu eurokódov 6
Úloha a oblasť používania eurokódov 7
Národné normy preberajúce eurokódy 7
Prepojenia medzi eurokódmi a harmonizovanými technickými špecifikáciami na výrobky (EN a ETA) 8
Doplnkové informácie týkajúce sa EN 1991-1-1 8
Národná príloha k EN 1991-1-1 8
Kapitola 1 Všeobecne 9
1.1 Predmet 9
1.2 Normatívne odkazy 9
1.3 Rozdiel medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 10
1.4 Termíny a definície 10
1.5 Značky 11
Kapitola 2 Klasifikácia zaťažení 11
2.1 Vlastná tiaž 11
2.2 Úžitkové zaťaženia 12
Kapitola 3 Návrhové situácie 12
3.1 Všeobecne 12
3.2 Stále zaťaženia 12
3.3 Úžitkové zaťaženia 13
3.3.1 Všeobecne 13
3.3.2 Doplnkové ustanovenia pre budovy 13
Kapitola 4 Objemová tiaž stavebných a skladovaných materiálov 13
4.1 Všeobecne 13
Kapitola 5 Vlastná tiaž stavebných objektov 13
5.1 Reprezentácia zaťažení 13
5.2 Charakteristické hodnoty vlastnej tiaže 14
5.2.1 Všeobecne 14
5.2.2 Doplnkové ustanovenia pre budovy 14
5.2.3 Doplnkové ustanovenia špecifické pre mosty 14

Kapitola 6 Úžitkové zaťaženia budov 15
6.1 Opis zaťažení 15
6.2 Usporiadanie zaťažení 15
6.2.1 Stropy, nosníky a strechy 15
6.2.2 Stĺpy a steny 15
6.3 Charakteristické hodnoty úžitkových zaťažení 16
6.3.1 Obytné, spoločenské, obchodné a administratívne plochy 16
6.3.1.1 Kategórie 16
6.3.1.2 Hodnoty zaťažení 16
6.3.2 Plochy na skladovanie a priemyselné činnosti 18
6.3.2.1 Kategórie 18
6.3.2.2 Hodnoty zaťažení 18
6.3.2.3 Zaťaženia vyvolané vysokozdvižnými vozíkmi 19
6.3.2.4 Zaťaženia vyvolané dopravnými vozidlami 20
6.3.2.5 Zaťaženia vyvolané špeciálnymi zariadeniami na údržbu 20
6.3.3 Garáže a dopravné plochy pre vozidlá (okrem mostov) 21
6.3.3.1 Kategórie 21
6.3.3.2 Hodnoty zaťažení 21
6.3.4 Strechy 22
6.3.4.1 Kategórie 22
6.3.4.2 Hodnoty zaťažení 22
6.4 Horizontálne zaťaženia na parapety a priečky s funkciou zábran 23
Príloha A (informatívna) – Tabuľky pre menovité objemové tiaže stavebných materiálov
a menovité objemové tiaže a uhly vnútorného trenia skladovaných materiálov 24
Príloha B (informatívna) – Zábrany pre vozidlá a parapety na parkoviskách 36
Literatúra 37