SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1991-1-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1991-1-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1991-1-3
Slovenský názov: Eurokód 1. Zaťaženia konštrukcií. Časť 1-3: Všeobecné zaťaženia. Zaťaženia snehom
Anglický názov: Eurocode 1. Actions on structures. Part 1-3: General actions. Snow loads
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0035
Úroveň zapracovania: idt EN 1991-1-3:2003
Vestník: 04/07
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *AC V 05/09, Zmena *NA1 V 02/12, Zmena A1 V 12/15, Zmena *A1 V 04/19
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1991-1-3:2004-03 (73 0035), STN P ENV 1991-2-3:1999-12 (73 0035), STN EN 1991-1-3/NA:2004-12 (73 0035)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1991-1-3 poskytuje návod na určovanie hodnôt zaťažení spôsobených snehom, ktoré sa majú použiť pri návrhu konštrukcií budov a inžinierskych stavieb.Obsah normy STN EN 1991-1-3
Predhovor 6
Pozadie programu eurokódov 6
Úloha a oblasť používania eurokódov 7
Národné normy preberajúce eurokódy 7
Prepojenia medzi eurokódmi a harmonizovanými technickými špecifikáciami na výrobky (EN a ETA) 8
Doplnkové informácie týkajúce sa EN 1991-1-3 8
Národná príloha týkajúca sa EN 1991-1-3 8
Kapitola 1 Všeobecne 9
1.1 Predmet 9
1.2 Normatívne odkazy 9
1.3 Predpoklady 10
1.4 Rozdiel medzi princípmi a aplikačnými pravidlami 10
1.5 Navrhovanie pomocou skúšok 10
1.6 Termíny a definície 10
1.7 Značky 11
Kapitola 2 Klasifikácia zaťažení 12
Kapitola 3 Návrhové situácie 12
3.1 Všeobecne 12
3.2 Normálne podmienky 12
3.3 Výnimočné podmienky 12
Kapitola 4 Zaťaženie snehom na povrchu zeme 13
4.1 Charakteristické hodnoty 13
4.2 Ostatné reprezentatívne hodnoty 13
4.3 Postup pri výnimočnom zaťažení snehom na povrchu zeme 14
Kapitola 5 Zaťaženie snehom na strechách 14
5.1 Charakteristika zaťaženia 14
5.2 Usporiadanie zaťaženia 14
5.3 Tvarové súčinitele pre strechy 15
5.3.1 Všeobecne 15
5.3.2 Pultové strechy 16
5.3.3 Sedlové strechy 17
5.3.4 Pílovité (shedové) strechy 17
5.3.5 Cylindrické strechy 18
5.3.6 Prístrešky a strechy pripojené k vyšším stavbám 19

Kapitola 6 Lokálne účinky 21
6.1 Všeobecne 21
6.2 Záveje pri výčnelkoch a prekážkach 21
6.3 Snehový previs cez okraj strechy 21
6.4 Zaťaženia snehom na snehových zábranách a iných prekážkach 22
Príloha A (normatívna) – Návrhové situácie a usporiadania zaťaženia pre rôzne lokality 23
Príloha B (normatívna) – Tvarové súčinitele zaťaženia snehom pre výnimočné snehové záveje 25
B.1 Predmet 25
B.2 Pílovité shedové strechy 25
B.3 Prístrešky a strechy pripojené k vyšším budovám 26
B.4 Strechy, na ktorých sa na výčnelkoch, prekážkach a parapetoch vyskytujú záveje 27
Príloha C (informatívna) – Európske mapy zaťaženia snehom na povrchu zeme 30
Príloha D (informatívna) – Úprava zaťaženia snehom na povrchu zeme podľa času návratu
(pravdepodobnosti opakovania) 45
Príloha E (informatívna) – Objemová tiaž snehu 47
Literatúra 48