SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1504-7
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1504-7Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1504-7
Slovenský názov: Výrobky a systémy na ochranu a opravu betónových konštrukcií. Definície, požiadavky, riadenie kvality a hodnotenie zhody. Časť 7: Protikorózna ochrana výstuže
Anglický názov: Products and systems for the protection and repair of concrete structures. Definitions, requirements, quality control and evaluation of conformity. Part 7: Reinforcement corrosion protection
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.080.40
Triediaci znak: 73 2101
Úroveň zapracovania: idt EN 1504-7:2006
Vestník: 03/07
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 8/07, 4/09, 6/12, 4/11, 9/12, 11/09, 5/08, 7/10,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť EN 1504 stanovuje požiadavky na identifikáciu a vlastnosti (vrátane trvanlivosti) výrobkov a systémov na aktívne a bariérové povlaky na ochranu prítomnej nechránenej oceľovej výstuže a zabudovaných oceľových prvkov v betónových konštrukciách pri oprave.Obsah normy STN EN 1504-7
Predhovor 7
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy .. 8
3 Termíny a definície . 9
4 Funkčné vlastnosti na zamýšľané použitia 9
5 Požiadavky 10
6 Odber vzoriek 11
7 Hodnotenie zhody 11
8 Označenie a etiketovanie 11
Príloha A (informatívna) – Minimálna početnosť skúšok pri vnútropodnikovej kontrole 12
Príloha B (informatívna) – Uvoľňovanie nebezpečných zložiek 13
Príloha ZA (informatívna) – Články tejto európskej normy, ktorých sa týkajú smernice EHS
o stavebných výrobkoch 14