Tlačiť

STN EN 302 194-1 V1.1.2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 302 194-1 V1.1.2
Slovenský názov: Elektromagnetická kompatibilita a záležitosti rádiového spektra (ERM). Navigačný radar používaný na vnútrozemských vodných trasách. Časť 1: Technické charakteristiky a meracie metódy
Anglický názov: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Navigation radar used on inland waterways: Part 1: Technical characteristics and methods of measurement
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 33.020, 47.020.70
Triediaci znak: 87 2194
Úroveň zapracovania: idt EN 302 194-1 V1.1.2:2006
Vestník: 03/07
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: