SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1993-1-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1993-1-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1993-1-2
Slovenský názov: Eurokód 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-2: Všeobecné pravidlá. Navrhovanie konštrukcií na účinky požiaru
Anglický názov: Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-2: General rules. Structural fire design
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.50, 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1401
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-1-2:2005, idt EN 1993-1-2:2005/AC:2005
Vestník: 04/07
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 03/08, Oprava *AC V 05/09
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P ENV 1993-1-2:2000-08 (73 1401), STN EN 1993-1-2:2005-12 (73 1401)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1993 sa používa na navrhovanie oceľových konštrukcií budov a inžinierskych stavieb.Obsah normy STN EN 1993-1-2
Predhovor 9
Kapitola 1 Všeobecne 13
1.1 Predmet normy 13
1.2 Normatívne odkazy 14
1.3 Predpoklady 15
1.4 Rozlišovanie medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 15
1.5 Termíny a definície 16
1.5.1 Špeciálne termíny súvisiace s navrhovaním všeobecne 16
1.5.2 Termíny týkajúce sa tepelných účinkov 16
1.5.3 Termíny týkajúce sa materiálu a výrobkov 16
1.5.4 Termíny týkajúce sa analýzy prestupu tepla 16
1.5.5 Termíny týkajúce sa analýzy mechanického správania 16
1.6 Značky 17
Kapitola 2 Zásady navrhovania 20
2.1 Požiadavky 20
2.1.1 Základné požiadavky 20
2.1.2 Vystavenie nominálnemu požiaru 20
2.1.3 Vystavenie parametrickému požiaru 21
2.2 Zaťaženie 21
2.3 Návrhové hodnoty vlastností materiálu 21
2.4 Metódy overovania 21
2.4.1 Všeobecne 21
2.4.2 Analýza prvkov 22
2.4.3 Analýza častí konštrukcie 23
2.4.4 Globálna analýza konštrukcie 23
Kapitola 3 Vlastnosti materiálov 24
3.1 Všeobecne 24
3.2 Mechanické vlastnosti uhlíkových ocelí 24
3.2.1 Pevnostné a deformačné vlastnosti 24
3.2.2 Hustota 24
3.3 Mechanické vlastnosti nehrdzavejúcich ocelí 27
3.4 Tepelné vlastnosti 27
3.4.1 Uhlíkové ocele 27
3.4.2 Nehrdzavejúce ocele 29
3.4.3 Materiály požiarnej ochrany 29
Kapitola 4 Navrhovanie konštrukcií na účinky zaťaženia požiarom 29
4.1 Všeobecne 29
4.2 Jednoduché výpočtové modely 30
4.2.1 Všeobecne 30
4.2.2 Klasifikácia prierezov 30
4.2.3 Odolnosť 31
4.2.4 Kritická teplota 36
4.2.5 Vývoj teploty ocele 37
4.3 Zdokonalené výpočtové modely 42
4.3.1 Všeobecne 42
4.3.2 Tepelná odozva 42
4.3.3 Mechanická odozva 43
4.3.4 Overenie zdokonalených výpočtových modelov 43
Príloha A (normatívna) – Samospevnenie ocele pri zvýšených teplotách 44
Príloha B (normatívna) – Prestup tepla k vonkajšej oceľovej konštrukcii 46
B.1 Všeobecne 46
B.1.1 Zásady 46
B.1.2 Rozmery a povrchy prvkov 46
B.1.3 Tepelná rovnováha 46
B.1.4 Celkové polohové súčinitele 48
B.2 Stĺpy nevystavené plameňu 49
B.2.1 Prestup tepla sálaním 49
B.2.2 Emisivita plameňa 49
B.2.3 Teplota plameňa 53
B.2.4 Pohltivosť plameňa 53
B.3 Nosník nevystavený plameňu 53
B.3.1 Prestup tepla sálaním 53
B.3.2 Emisivita plameňa 56
B.3.3 Teplota plameňa 56
B.3.4 Pohltivosť plameňa 57
B.4 Stĺp vystavený plameňu 57
B.5 Nosník úplne alebo čiastočne vystavený plameňu 59
B.5.1 Prestup tepla sálaním 59
B.5.2 Emisivita plameňa 62
B.5.3 Pohltivosť plameňa 62
Príloha C (informatívna) – Nehrdzavejúca oceľ 63
C.1 Všeobecne 63
C.2 Mechanické vlastnosti ocele 63
C.2.1 Pevnostné a deformačné vlastnosti 63
C.2.2 Objemová hmotnosť 63
C.3 Tepelné vlastnosti 69
C.3.1 Pomerné tepelné predĺženie 69
C.3.2 Merná tepelná kapacita 69
C.3.3 Tepelná vodivosť 70
Príloha D (informatívna) – Spoje 71
D.1 Skrutkované spoje 71
D.1.1 Návrhová odolnosť skrutiek v šmyku 71
D.1.2 Návrhová odolnosť skrutiek namáhaných ťahom 71
D.2 Návrhová odolnosť zvarov 72
D.2.1 Tupé zvary 72
D.2.2 Kútové zvary 72
D.3 Teplota styčníkov pri požiari 72
D.3.1 Všeobecne 72
Príloha E (informatívna) – Prierezy triedy 4 74
E.1 Zdokonalené výpočtové modely 74
E.2 Jednoduché výpočtové modely 74