Tlačiť

STN EN 1993-1-9/NAPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1993-1-9/NA
Slovenský názov: Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-9: Únava
Anglický názov: Eurocode 3. Design of steel structures. Part 1-9: Fatigue
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 1401
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/07
Poplatok: Tlačená verzia: 2,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 2.52 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 2.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 3.64 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 1993-1-9 udáva metódy na stanovenie únavovej odolnosti konštrukčných prvkov, prípojok a spojov, ktoré sú vystavené únavovému zaťaženiu.