Tlačiť

STN 73 6126/Z1/Oa


Označenie: STN 73 6126/Z1/Oa zrušená
Slovenský názov: Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy
Anglický názov: Road Building. Unbound Courses
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2007
Dátum zrušenia: 1. 11. 2011
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 6126
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/07
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN 73 6126:2011-11, STN EN 13242+A1:2008-08 (72 1504), STN EN 13285:2011-03 (73 6182)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: V zmene STN 73 6126/Z1 z apríla 2003 sa mení v citovaných normách: Namiesto STN 72 6190 má byť STN 73 6190
Predmet normy: Táto norma platí pre zhotovovanie a skúšanie nestmelených vrstiev vozoviek pozemných komunikácií.