Tlačiť

STN EN 14679/ACPridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14679/AC
Slovenský názov: Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Hĺbkové zlepšovanie zemín
Anglický názov: Execution of special geotechnical works - Deep mixing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 73 1023
Úroveň zapracovania: idt EN 14679:2005/AC:2006
Vestník: 04/07
Poplatok: Tlačená verzia: neuvedená  Cena bude určená na základe počtu strán


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 0.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 0.00 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: