SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15219
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15219


Označenie: STN EN 15219 zrušená
Slovenský názov: Zariadenia na úpravu vody vnútri budov. Zariadenia na odstraňovanie dusičnanov. Požiadavky na vlastnosti, bezpečnosť a skúšanie
Anglický názov: Water equipment inside buildings - Nitrate removal devices - Requirements for performance, safety and testing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2007
Dátum zrušenia: 1. 5. 2008
Jazyk: EN
ICS: 91.140.60
Triediaci znak: 73 6654
Úroveň zapracovania: idt EN 15219:2006
Vestník: 04/07
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15219+A1:2008-05 (73 6654)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: