Tlačiť

STN EN 60371-3-4/A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 60371-3-4/A1
Slovenský názov: Špecifikácia izolačných materiálov na báze sľudy. Časť 3: Špecifikácia jednotlivých materiálov. List 4: Sľudový papier spevnený polyesterovou fóliou so spojivom z epoxidovej živice v stave B
Anglický názov: Specification for insulating materials based on mica. Part 3: Specifications for individual materials. Sheet 4: Polyester film-backed mica paper with a B-stage epoxy resin binder
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS:
Triediaci znak: 34 6610
Úroveň zapracovania: idt EN 60371-3-4:1995/A1:2006, idt IEC 60371-3-4:1992/A1:2006
Vestník: 04/07
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: