SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1317-5
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1317-5


Označenie: STN EN 1317-5 zrušená
Slovenský názov: Záchytné bezpečnostné zariadenia na pozemných komunikáciách. Časť 5: Požiadavky na výrobky a hodnotenie zhody záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá
Anglický názov: Road restraint systems. Part 5: Product requirements and evaluation of conformity for vehicle restraint systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2007
Dátum zrušenia: 1. 1. 2009
Jazyk: SK
ICS: 13.200, 93.080.30
Triediaci znak: 73 6030
Úroveň zapracovania: idt EN 1317-5:2007
Vestník: 07/07
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie: 5/08,
Nariadenie vlády: 90/1998
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1317-5+A1:2009-01 (73 6030)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje požiadavky na hodnotenie zhody týchto záchytných bezpečnostných zariadení pre vozidlá:a) zvodidiel; b) tlmičov nárazu; c) koncoviek (len čo sa ENV 1317-4 vydá ako EN); d) priechodných prvkov (len čo sa ENV 1317-4 vydá ako EN); e) zábradľových zvodidiel/zábradlí (aj mostných) (iba vo funkcii zachytenia vozidla). Norma neplatí pre požiadavky na zábradlia pre chodcov.Obsah normy STN EN 1317-5
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 7
4 Požiadavky 7
4.1 Výkonnosť pri náraze 7
4.2 Výška kombinovaného zábradľového zvodidla a zábradlia 8
4.3 Trvanlivosť 8
5 Technický opis záchytného bezpečnostného zariadenia (ZBZ) pre vozidlá 9
5.1 Všeobecne 9
5.2 Opis výrobku 9
5.3 Podrobnosti úprav 9
5.4 Montážne požiadavky 9
6 Hodnotenie zhody 9
6.1 Všeobecne 9
6.2 Skúšanie typu 10
6.3 Vnútropodniková kontrola výroby (FPC) 11
6.4 Prototypové výrobky 13
7 Prípady nezhody s technickými špecifikáciami 13
8 Montáž záchytných bezpečnostných zariadení na pozemných komunikáciách 13
Príloha A (normatívna) – Úpravy ZBZ pre vozidlá skúšaných podľa EN 1317-1,
EN 1317-2 + EN 1317-2/A1, EN 1317-3 alebo ENV 1317-4 14
Príloha B (informatívna) – Zoznam príkladov prípadov možných úprav v porovnaní s požiadavkami
kapitol 4, 5 a 6 17
Príloha ZA (informatívna) – Ustanovenia tejto európskej normy vyjadrujúce požiadavky smernice ES o stavebných výrobkoch 18
Literatúra 28