SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15161
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15161Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15161
Slovenský názov: Zariadenia na úpravu vody vnútri budov. Inštalácia, prevádzka, údržba a oprava
Anglický názov: Water conditioning equipment inside buildings - Installation, operation, maintenance and repair
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.140.60
Triediaci znak: 73 6663
Úroveň zapracovania: idt EN 15161:2006
Vestník: 07/07
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma uvádza všeobecné požiadavky na inštaláciu zariadení na úpravu pitnej vody vnútri budov (vrátane príslušenstva), spôsoby kontroly funkčnosti počas bežnej prevádzky a požiadavky na údržbu a opravu, aby sa zabránilo chybám pri oprave.Obsah normy STN EN 15161
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 5
4 Výber a dodávka zariadenia 7
5 Požiadavky na inštaláciu 7
6 Požiadavky na prevádzku 8
7 Požiadavky na údržbu 8
8 Požiadavky na opravu 10
Literatúra 11