Tlačiť

STN EN 13232-8


Označenie: STN EN 13232-8 zrušená
Slovenský názov: Železnice. Koľaj. Výhybky a križovania. Časť 8: Dilatačné zariadenia
Anglický názov: Railway applications - Track - Switches and crossings - Part 8: Expansion devices
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2007
Dátum zrušenia: 1. 4. 2012
Jazyk: EN
ICS: 45.080
Triediaci znak: 73 6363
Úroveň zapracovania: idt EN 13232-8:2007
Vestník: 07/07
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13232-8+A1:2012-04 (73 6363)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: