Tlačiť

STN EN 1993-1-12Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1993-1-12
Slovenský názov: Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 1-12: Doplnkové pravidlá na rozšírenie platnosti EN 1993 pre ocele do pevnostnej triedy S 700
Anglický názov: Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1401
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-1-12:2007
Vestník: 07/07
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava AC V 06/09, Zmena *NA V 05/11
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: