Tlačiť

STN EN 15301-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15301-2
Slovenský názov: Povrchy pre športové areály. Časť 2: Stanovenie pevnosti v šmyku skúšaním vrchnej dynamickej vrstvy nespevnených minerálnych povrchov v laboratóriu
Anglický názov: Surfaces for sports areas - Part 2: Determination of shear strength by dynamic top layer testing of unbound mineral surfaces in the laboratory
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 97.220.10
Triediaci znak: 73 5953
Úroveň zapracovania: idt EN 15301-2:2007
Vestník: 08/07
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: