Tlačiť

STN EN 15330-1


Označenie: STN EN 15330-1 zrušená
Slovenský názov: Povrchy pre športové areály. Umelý trávnik a textilné povrchy navrhnuté pre vonkajšie použitie. Časť 1: Špecifikácia pre umelý trávnik
Anglický názov: Surfaces for sports areas - Synthetic turf and needle-punched surfaces primarily designed for outdoor use - Part 1: Specification for synthetic turf
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2007
Dátum zrušenia: 1. 1. 2014
Jazyk: EN
ICS: 97.220.10
Triediaci znak: 73 5954
Úroveň zapracovania: idt EN 15330-1:2007
Vestník: 08/07
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava AC V 01/08
Nahradzujúce normy: STN EN 15330-1:2014-01 (73 5954)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: