SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13084-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13084-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13084-1
Slovenský názov: Samostatne stojace komíny. Časť 1: Všeobecné požiadavky.
Anglický názov: Free-standing chimneys. Part 1: General requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4112
Úroveň zapracovania: idt EN 13084-1:2007
Vestník: 08/07
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13084-1:2006-04 (73 4112)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje všeobecné požiadavky a základné funkčné kritériá pre návrh a zhotovenie všetkých typov samostatne stojacich komínov, vrátane ich vložiek.Obsah normy STN EN 13084-1
Predhovor 8
1 Predmet normy 8
2 Normatívne odkazy 9
3 Termíny a definície 10
4 Funkčné požiadavky: všeobecný návrh 11
4.1 Materiály 11
4.2 Pokyny týkajúce sa spalín 11
4.2.1 Všeobecne 11
4.2.2 Návrhové parametre 11
4.2.3 Výpočty tepelného toku 12
4.2.4 Výpočet prietoku 13
4.2.5 Chemické pôsobenie 14
4.3 Účinky na životné prostredie 16
4.3.1 Hluk 16
4.3.2 Teplota 16
4.3.3 Ochrana pred padajúcim ľadom 16
4.3.4 Plynotesnosť 16
4.4 Izolácia 16
4.5 Vetranie 17
4.6 Ochranné nátery 17
4.7 Základy 17
4.8 Príslušenstvo 18
4.8.1 Prístup 18
4.8.2 Ochrana pred bleskom 18
4.8.3 Letecký výstražný systém 19
4.8.4 Ďalšie príslušenstvo 19
5 Funkčné požiadavky: konštrukčné riešenie 19
5.1 Základné zásady navrhovania 19
5.2 Zaťaženia 20
5.2.1 Všeobecne 20
5.2.2 Trvalé zaťaženia 20
5.2.3 Premenlivé zaťaženia 20
5.2.4 Náhodné zaťaženia 22
5.3 Nedostatky 22
5.4 Základy 22
5.5 Vložka 22
6 Činnosti na stavenisku 22
7 Kontrola a údržba 23
8 Prístrojové vybavenie 23
Príloha A (normatívna) – Výpočet prietoku spalín 24
A.1 Zásadné charakteristiky metódy výpočtu 24
A.2 Parametre týkajúce sa typu konštrukcie 24
A.2.1 Drsnosť 24
A.2.2 Tepelný odpor 24
A.3 Základné hodnoty výpočtu 24
A.3.1 Teplota vzduchu 24
A.3.2 Vonkajší tlak vzduchu 24
A.3.3 Spaliny 25
A.3.4 Plynná konštanta 25
A.3.5 Hustota vonkajšieho vzduchu 26
A.3.6 Merná tepelná kapacita 26
A.3.7 Korekčný faktor neustáleho teplotného stavu 26
A.3.8 Súčiniteľ bezpečnosti prietoku 26
A.4 Stanovenie teplôt 27
A.4.1 Teploty spalín 27
A.4.2 Súčiniteľ chladnutia 27
A.4.3 Súčiniteľ prestupu tepla 27
A.4.4 Súčiniteľ vnútorného prestupu tepla 28
A.5 Hustota spalín 29
A.6 Rýchlosť spalín 29
A.7 Tlak spalín na vstupe do komína 29
A.7.1 Výpočet tlaku 29
A.7.2 Teoretický ťah vznikajúci v dôsledku komínového javu 30
A.7.3 Tlaková strata prieduchu 30
A.7.4 Súčiniteľ trenia v prieduchu 30
A.7.5 Súčiniteľ miestných strát 30
A.7.6 Zmena tlaku spôsobená zmenou rýchlosti 30
A.7.7 Tlak spôsobený náhlym prerušením prúdu spalín (implóziou) 31
A.8 Minimálna rýchlosť 31
Príloha B (informatívna) – Činnosti na stavenisku 36
B.1 Realizácia 36
B.2 Plánovanie a koordinácia prác 36
B.3 Bezpečnosť na stavbe 36
B.4 Miestne podmienky 36
Literatúra 37