SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1996-1-1/NA
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1996-1-1/NA


Označenie: STN EN 1996-1-1/NA zrušená
Slovenský názov: Eurokód 6. Navrhovanie murovaných konštrukcií. Časť 1-1: Všeobecné pravidlá pre vystužené a nevystužené murované konštrukcie
Anglický názov: Eurocode 6. Design of masonry structures. Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2007
Dátum zrušenia: 1. 4. 2013
Jazyk: SK
ICS:
Triediaci znak: 73 1101
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/07
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1996-1-1+A1:2013-04 (73 1101), STN EN 1996-1-1+A1:2013-04 (73 1101)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Eurokód 6 platí pre navrhovanie pozemných a inžinierskych stavieb, alebo ich častí, z nevystuženého, vystuženého, predpätého a zovretého muriva.