SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1992-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1992-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1992-3
Slovenský názov: Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 3: Nádrže na kvapaliny, zásobníky
Anglický názov: Eurocode 2 - Design of concrete structures. Part 3: Liquid retaining and containment structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.40
Triediaci znak: 73 1208
Úroveň zapracovania: idt EN 1992-3:2006
Vestník: 10/07
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 06/08
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1992-3:2007-04 (73 1208), STN P ENV 1992-4:2002-01 (73 1208), STN 73 1201:1986-08, STN 73 1204:1986-04, STN 73 1205:1980-05, STN 73 1208:1986-09, STN 73 1230:1990-10, STN 73 1251:1969-03, STN 73 2001:1970-07
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Časť 3 EN 1992 obsahuje dopĺňajúce pravidlá pre návrh konštrukcií nádrží na kvapaliny a zásobníkov na sypké hmoty z prostého a slabo vystuženého betónu, vystuženého a predpätého betónu.Obsah normy STN EN 1992-3
Kapitola 1 Všeobecne 6
1.1 Predmet normy 6
1.2 Normatívne odkazy 7
1.6 Značky 7
1.7 Špeciálne značky použité v Eurokóde 2 – časti 3 7
Kapitola 2 Zásady navrhovania 8
2.1 Požiadavky 8
2.3 Základné premenné veličiny 8
Kapitola 3 Materiály 8
3.1 Betón 8
3.2 Betonárska oceľ 9
3.3 Predpínacia oceľ 9
Kapitola 4 Trvanlivosť a krytie výstuže 9
4.3 Požiadavky na trvanlivosť 9
Kapitola 5 Analýza konštrukcie 10
5.12 Určovanie účinkov teploty 10
5.13 Výpočet účinkov od vnútorného pretlaku 10
Kapitola 6 Medzné stavy únosnosti 10
6.9 Návrh na výbuchy prachu 10
Kapitola 7 Medzné stavy používateľnosti 11
7.3 Trhliny 11
Kapitola 8 Konštrukčné zásady 14
Kapitola 9 Zásady vystužovania prvkov a špecifické pravidlá 15
9.6 Železobetónové steny 15
9.11 Predpäté steny 15
Príloha K (informatívna) – Účinok teploty na vlastnosti betónu 16
K.1 Všeobecne 16
K.2 Materiálové vlastnosti pri teplotách pod bodom mrazu 16
K.3 Materiálové vlastnosti pri zvýšených teplotách 16
Príloha L (informatívna) – Výpočet pomerných pretvorení a napätí v betónových prierezoch,
namáhaných obmedzením vynútených deformácií 18
L.1 Vzťahy na výpočet napätia a pomerného pretvorenia v prierezoch bez trhlín 18
L.2 Určenie súčiniteľa votknutia 18
Príloha M (informatívna) – Výpočet šírky trhlín spôsobených obmedzením vynútených pretvorení 20
M.1 Všeobecne 20
M.2 Votknutie prvku 20
Príloha N (informatívna) – Ustanovenia pre dilatačné škáry 22