SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN ISO 3183
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN ISO 3183


Označenie: STN ISO 3183 zrušená
Slovenský názov: Naftový a plynárenský priemysel. Oceľové rúry na potrubné dopravné systémy
Anglický názov: Petroleum and natural gas industries. Steel pipe for pipeline transportation systems
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2007
Dátum zrušenia: 1. 5. 2013
Jazyk: SK
ICS: 75.200, 77.140.75
Triediaci znak: 13 6810
Úroveň zapracovania: idt ISO 3183:2007
Vestník: 10/07
Poplatok: Tlačená verzia: 35,00 € 
Iba na CD bez možnosti tlače!

Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.50 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 35.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 45.50 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto medzinárodná norma stanovuje požiadavky na výrobu bezšvových a zváraných rúr na potrubné systémy pre naftový a plynárenský priemysel podľa dvoch stupňov požiadaviek na výrobok (PSL1 a PSL2). Táto medzinárodná norma neplatí na odlievané rúry.Obsah normy STN ISO 3183
Predhovor 8
Úvod 9
1 Predmet normy 9
2 Zhoda 10
2.1 Merné jednotky 10
2.2 Zaokrúhľovanie 10
2.3 Splnenie požiadaviek tejto medzinárodnej normy 10
3 Normatívne odkazy 10
4 Termíny a definície 14
5 Symboly a skratky 19
5.1 Symboly 19
5.2 Skratky 20
6 Trieda rúry, značka ocele a dodávaný stav 21
6.1 Trieda rúry a značka ocele 21
6.2 Dodávaný stav 21
7 Údaje pri objednávaní 23
7.1 Všeobecné údaje 23
7.2 Doplňujúce údaje 23
8 Výroba 26
8.1 Výrobný postup 26
8.2 Postupy, na ktoré je potrebné potvrdenie 28
8.3 Východiskový materiál 28
8.4 Stehové zvary 28
8.5 Zvary rúr COW 28
8.6 Zvary rúr SAW 29
8.7 Zvary dvojzvarových rúr 29
8.8 Spracovanie zvarov rúr EW a LW 29
8.9 Kalibrácia za studena a rozširovanie za studena 29
8.10 Zvary pása/plechu 29
8.11 Rúry s obvodovým zvarom 30
8.12 Tepelné spracovanie 30
8.13 Spätné vyhľadávanie 30
9 Preberacie kritériá 30
9.1 Všeobecne 30
9.2 Chemické zloženie 30
9.3 Požiadavky na vlastnosti zistené v skúške ťahom 35
9.4 Skúška vnútorným pretlakom 37
9.5 Skúška ohybom 37
9.6 Skúška stláčaním 38
9.7 Riadená skúška ohybom 38
9.8 Skúška rázom v ohybe Charpyho V-metódou rúr PSL 2 38
9.9 Skúška padajúcim závažím zváraných rúr PSL 2 39
9.10 Kvalita povrchu, nedokonalosti a chyby 40
9.11 Rozmery, hmotnosť na jednotku dĺžky a medzné odchýlky 41
9.12 Zhotovenie koncov rúr 45
9.13 Medzné odchýlky zvaru 47
9.14 Medzné odchýlky hmotnosti 50
9.15 Vhodnosť rúr PSL 2 na zváranie 50
10 Skúšky 50
10.1 Druhy skúšok a dokumenty kontroly 50
10.2 Predpísané skúšky 51
11 Označovanie 72
11.1 Všeobecne 72
11.2 Označovanie rúr 72
11.3 Označovanie spojok 74
12 Povlaky a ochrana závitu 74
12.1 Povlaky a výstelky 74
12.2 Ochrana závitu 74
13 Uchovávanie záznamov 74
14 Nakladanie rúr 75
Príloha A (informatívna) – Špecifikácia rúr s obvodovým zvarom 76
Príloha B (informatívna) – Kvalifikácia výrobného postupu na rúry PSL 2 77
Príloha C (normatívna) – Spracovanie nedokonalostí povrchu a chýb 79
Príloha D (normatívna) – Postup opravného zvárania 80
Príloha E (normatívna) – Nedeštruktívne skúšanie (okrem používania v kyslých podmienkach
alebo používania pod vodnou hladinou) 84
Príloha F (informatívna) – Požiadavky na spojky (len PSL 1) 94
Príloha G (informatívna) – Zvárané rúry PSL 2 s odolnosťou proti šíreniu húževnatého lomu 97
Príloha H (informatívna) – Rúry PSL 2 objednané na používanie v kyslých podmienkach 103
Príloha I (informatívna) – Rúry objednané ako rúry „through-the-flowine“ (TFL) 112
Príloha J (informatívna) – Rúry PSL 2 objednané na používanie pod vodnou hladinou 115
Príloha K (informatívna) – Nedeštruktívne skúšanie rúr objednaných na používanie v kyslých
podmienkach alebo na používanie pod vodnou hladinou 128
Príloha L (informatívna) – Označenia ocele 133
Príloha M (informatívna) – Súlad terminológie medzi ISO 3183 a jej základnými dokumentmi 136
Literatúra 137