SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14799
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14799


Označenie: STN EN 14799 zrušená
Slovenský názov: Vzduchové filtre na všeobecné čistenie vzduchu. Terminológia
Anglický názov: Air filters for general air cleaning. Terminology
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2007
Dátum zrušenia: 1. 4. 2020
Jazyk: SK
ICS: 01.040.23
Triediaci znak: 12 0003
Úroveň zapracovania: idt EN 14799:2007
Vestník: 10/07
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 29464:2020-04 (12 0003)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma platí pre vzduchové filtre používané na všeobecné vetranie.Obsah normy STN EN 14799
Predhovor 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 5
4 Symboly a skratky 21
Príloha A (informatívna) – Skupiny a triedy vzduchových filtrov 24
Príloha B (informatívna) – Abecedný register 25
Literatúra 30