SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1506
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1506Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1506
Slovenský názov: Vetranie budov. Kovové plechové potrubie a tvarové kusy kruhového prierezu. Rozmery
Anglický názov: Ventilation for buildings. Sheet metal air ducts and fittings with circular cross-section. Dimensions
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.140.30
Triediaci znak: 12 0502
Úroveň zapracovania: idt EN 1506:2007
Vestník: 11/07
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1506:2000-10 (12 0502)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje rozmery potrubia a tvarových kusov kruhového prierezu.Obsah normy STN EN 1506
Predhovor 5
Úvod 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny, definície a skratky 7
4 Rozmery a vypočítané hodnoty rúr 8
5 Rozmery tvarových kusov 9
5.1 Všeobecne 9
5.2 Spoje 9
5.3 Oblúky 9
5.4 Odbočky a odbočky T 10
5.4.5 Prechodové kusy 13
5.4.6 Zaslepovacie kusy 14
6 Tolerancie a odchýlky 14
Príloha A (informatívna) – Príklady druhov koncov rúr a spojok 16
Literatúra 18