SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1993-3-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1993-3-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1993-3-1
Slovenský názov: Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 3-1: Veže, stožiare a komíny. Veže a stožiare
Anglický názov: Eurocode 3. Design of steel structures. Part 3-1: Towers, masts and chimneys. Towers and masts
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 1430
Úroveň zapracovania: idt EN 1993-3-1:2006
Vestník: 11/07
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Zmena *NA V 09/09, Oprava *AC V 09/09
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1993-3-1:2007-04 (73 1430), STN P ENV 1993-3-1:2004-04 (73 1430), STN 73 1430:1984-12
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto Časť 3.1 EN 1993 platí pre konštrukčný návrh priehradových veží a kotvených stožiarov a pre konštrukčný návrh tohto typu konštrukcií podopierajúcich prizmatické, valcovité alebo iné oblé prvky.Obsah normy STN EN 1993-3-1
Predhovor 9
Kapitola 1 Všeobecne 13
1.1 Predmet 13
1.2 Normatívne odkazy 13
1.3 Predpoklady 14
1.4 Rozlišovanie medzi zásadami a aplikačnými pravidlami 14
1.5 Termíny a definície 14
1.6 Značky 15
1.7 Konvencia o osiach prierezov 16
Kapitola 2 Zásady navrhovania 17
2.1 Požiadavky 17
2.2 Princípy navrhovania podľa metódy medzných stavov 17
2.3 Zaťaženia a vplyvy prostredia 17
2.4 Overovania medzných stavov únosnosti 18
2.5 Navrhovanie na základe skúšok 18
2.6 Trvanlivosť 18
Kapitola 3 Materiály 19
3.1 Konštrukčná oceľ 19
3.2 Spojovacie prostriedky 19
3.3 Kotevné laná a príslušenstvo 19
Kapitola 4 Trvanlivosť 19
4.1 Zohľadnenie korózie 19
4.2 Kotevné laná 19
Kapitola 5 Analýza konštrukcie 19
5.1 Modelovanie na určenie účinkov zaťažení 19
5.2 Modelovanie spojov 20
Kapitola 6 Medzné stavy únosnosti 20
6.1 Všeobecne. 20
6.2 Odolnosť prierezov 21
6.3 Odolnosť prútov 21
6.4 Spoje 22
6.5 Špeciálne spoje pre stožiare 23
Kapitola 7 Medzné stavy používateľnosti 24
7.1 Základné ustanovenia 24
7.2 Priehyby a pootočenia 24
7.3 Kmitania 24
Kapitola 8 Navrhovanie na základe skúšok 25
Kapitola 9 Únava 25
9.1 Všeobecne 25
9.2 Únavové namáhanie 25
9.3 Únavová odolnosť 26
9.4 Posúdenie bezpečnosti 26
9.5 Parciálne súčinitele pre únavu 26
9.6 Únava kotevných lán 26
Príloha A (normatívna) – Diferenciácia spoľahlivosti a parciálne súčinitele zaťažení 27
A.1 Diferenciácia spoľahlivosti stožiarov a veží 27
A.2 Parciálne súčinitele zaťažení 27
Príloha B (informatívna) – Modelovanie klimatických zaťažení 28
B.1 Všeobecne 28
B.2 Sila vetra 29
B.3 Odozva priehradových veží 39
B.4 Odozva kotvených stožiarov 43
Príloha C (informatívna) – Zaťaženie námrazou a kombinácie námrazy s vetrom 50
C.1 Všeobecne 50
C.2 Zaťaženie námrazou 50
C.3 Tiaž námrazy 51
C.4 Vietor a námraza 51
C.5 Nesymetrické zaťaženie námrazou 51
C.6 Kombinácia námrazy a vetra 51
Príloha D (normatívna) – Kotevné laná, izolátory, pomocné zariadenia a iné vybavenie 52
D.1 Kotevné laná 52
D.2 Tlmiče 52
D.3 Izolátory 53
D.4 Pomocné zariadenia a iné príslušenstvo 53
Príloha E (informatívna) – Pretrhnutie kotevného lana 54
E.1 Úvod 54
E.2 Zjednodušený analytický model 54
E.3 Konzervatívny postup 55
E.4 Analýza po pretrhnutí kotevného lana 55
Príloha F (informatívna) Zhotovovanie 56
F.1 Všeobecne 56
F.2 Skrutkové spoje 56
F.3 Zvarové spoje 56
F.4 Tolerancie 56
F.5 Predbežné napínanie kotevných lán 57
Príloha G (informatívna) – Strata stability súčastí stožiarov a veží 58
G.1 Vzperná odolnosť tlačených prútov 58
G.2 Faktor účinnej pomernej štíhlosti k 58
Príloha H (informatívna) – Vzperná dĺžka a štíhlosť prútov 63
H.1 Všeobecne 63
H.2 Nárožníky 63
H.3 Prúty vystuženia 63
H.4 Sekundárne prúty vystuženia 70
H.5 Škrupinové konštrukcie 71