SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 74-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 74-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 74-3
Slovenský názov: Spojky, nadstavovacie spojky a pätky na použitie v pracovných a podperných lešeniach. Časť 3: Ploché pätky a voľné nadstavovacie spojky. Požiadavky a skúšobné metódy
Anglický názov: Couplers, spigot pins and baseplates for use in falsework and scaffolds. Part 3: Plain base plates and spigot pins. Requirements and test procedures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.220
Triediaci znak: 73 8111
Úroveň zapracovania: idt EN 74-3:2007
Vestník: 10/07
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 74:2000-11 (73 8111)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: EN 74-3 špecifikuje: materiály; požiadavky na návrh; skúšobné postupy; posudzovanie; plochých a profilovaných pätiek, ako aj voľných nadstavovacích spojok na použitie v pracovných a podperných lešeniach z rúrok s priemerom 48,3 mm.Obsah normy STN EN 74-3
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 5
3 Termíny a definície 6
4 Značky 7
5 Požiadavky na konštrukčné vlastnosti 7
6 Referenčná rúrka 7
7 Všeobecné požiadavky 7
7.1 Materiály 7
7.2 Návrh 7
7.3 Výroba 9
8 Skúška pätky a vyhodnotenie výsledkov 9
8.1 Všeobecne 9
8.2 Účel skúšky 9
8.3 Schéma skúšky 9
8.4 Postup skúšky 10
8.5 Zaznamenávané údaje 10
8.6 Vyhodnotenie výsledkov skúšok 10
9 Označenie 11
10 Označovanie 11
11 Protokol o skúške a osvedčenie o skúške 11
12 Technická príručka k výrobku 11