SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13084-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13084-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13084-2
Slovenský názov: Samostatne stojace komíny. Časť 2: Betónové komíny
Anglický názov: Free-standing chimneys. Part 2: Concrete chimneys
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2007
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.40
Triediaci znak: 73 4112
Úroveň zapracovania: idt EN 13084-2:2007
Vestník: 10/07
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13084-2:2002-09 (73 4112)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje zvláštne požiadavky a funkčné podmienky pre navrhovanie a zhotovovanie monolitických betónových komínov ako aj prefabrikovaných betónových komínov.Obsah normy STN EN 13084-2
Predhovor 6
1 Predmet normy 7
2 Normatívne odkazy 7
3 Termíny a definície 7
4 Materiály 8
4.1 Betón 8
4.1.1 Betón na prefabrikované komíny 8
4.1.2 Betón na prefabrikované komíny 8
4.2 Malta na podklad pre prefabrikované prvky 8
4.3 Oceľová výstuž 8
5 Vlastnosti materiálu 8
6 Konštrukčné riešenie 9
6.1 Účinky 9
6.2 Vplyv účinkov 10
6.2.1 Všeobecne 10
6.2.2 Čiastkové bezpečnostné faktory 10
6.2.3 Momenty druhého rádu 10
6.2.4 Superpozícia vplyvu termálnych a iných účinkov 12
6.3 Overovanie 12
6.3.1 Všeobecne 12
6.3.2 Medzný stav únosnosti 12
6.3.3 Medzný stav použiteľnosti 14
7 Rozpis podmienok 15
7.1 Monolitické komíny 15
7.1.1 Minimálne vertikálne vystuženie 15
7.1.2 Minimálne horizontálne vystuženie 15
7.1.3 Minimálne vystuženie pri otvoroch 15
7.1.4 Vzdialenosť medzi výstužami 15
7.1.5 Minimálne krytie výstuže 16
7.1.6 Minimálna hrúbka steny 16
7.1.7 Spoje 16
7.2 Prefabrikované betónové komíny 16
7.2.1 Minimálne vystuženie na prepravu prefabrikovaných prvkov 16
7.2.2 Minimálne horizontálne vystuženie 16
7.2.3 Minimálne krytie výstuže 16
7.2.4 Minimálna hrúbka steny 16
7.2.5 Spojité zväzky vertikálnej výstuže 16
7.2.6 Otvory 17
8 Spracovanie 18
8.1 Všeobecne 18
8.2 Špáry vrstiev 18
8.3 Vystužovacie kanáliky 18
9 Kontrola kvality 19
9.1 Monolitické komíny 19
9.2 Prefabrikované komíny 19
Príloha A (normatívna) – Analýza tlakov spôsobených teplotnými a inými účinkami 20
A.1 Moment–zakrivenie–vzťah 20
A.2 Postup kalkulácie 22
Príloha B (normatívna) – Ohraničenie šírky trhlín 24