SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1436
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1436


Označenie: STN EN 1436 zrušená
Slovenský názov: Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Požiadavky na vodorovné dopravné značky.
Anglický názov: Road marking materials. Road marking performance for road users
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2007
Dátum zrušenia: 1. 4. 2009
Jazyk: SK
ICS: 93.080.30
Triediaci znak: 73 7010
Úroveň zapracovania: idt EN 1436:2007
Vestník: 10/07
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1436+A1:2009-04 (73 7010)
Nahradené normy: STN EN 1436:2000-07 (73 7010)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma stanovuje pre používateľov ciest funkčné požiadavky na biele a žlté vodorovné dopravné značky, ktoré sú vyjadrené ich reflexiou v dennom svetle alebo pri osvetlení cesty, retroreflexiou pri osvetlení svetlami vozidla, farebnosťou a odolnosťou proti šmyku.Obsah normy STN EN 1436
Predhovor 5
Úvod 5
1 Predmet normy 5
2 Normatívne odkazy 6
3 Termíny a definície 6
4 Požiadavky 7
Príloha A (normatívna) – Metóda merania koeficientu jasu pri difúznom osvetlení Qd 13
A.1 Úvod 13
A.2 Vhodné spektrá 13
A.3 Štandardné podmienky merania meracieho prístroja 14
A.4 Praktické použitie meracieho prístroja 15
A.5 Kalibrácia meracieho prístroja 15
A.6 Neistota merania 15
Príloha B (normatívna) – Metóda merania koeficientu vratného odrazu RL 17
B.1 Úvod 17
B.2 Vhodné spektrá meracieho prístroja 17
B.3 Štandardné podmienky merania meracieho prístroja 18
B.4 Praktické použitie meracieho prístroja 18
B.5 Kalibrácia meracieho prístroja 19
B.6 Podmienky za vlhka 19
B.7 Podmienky za dažďa 19
B.8 Neistota merania 20
Príloha C (normatívna) – Metóda merania koeficientu jasu ß a súradníc chromatickosti x a y 21
C.1 Štandardné podmienky merania 21
C.2 Meracie prístroje 21
C.3 Neistota merania 21
Príloha D (normatívna) – Metóda merania odolnosti proti šmyku 22
D.1 Princíp skúšky 22
D.2 Opis prístroja na meranie odolnosti proti šmyku 22
D.3 Údržba gumovej pätky 22
D.4 Nastavenie dĺžky prešmyku 23
D.5 Meranie hodnoty SRT 23
D.6 Korekcia teploty 23
D.7 Neistota merania 24
Literatúra 25